Energielandschap in 2050

Provincie Oost-Vlaanderen gelooft in een toekomst waar we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland, waar we onze eigen duurzame energie opwekken en genieten van zuivere lucht en een propere leefomgeving.

Omdat Provincie Oost-Vlaanderen tegen 2040 klimaatgezond wil zijn, verminderen we onze CO2-uitstoot en stappen we over op hernieuwbare en duurzame energie (bij voorkeur van eigen bodem). De Provincie wil ook een inclusieve energietransitie, zodat alle doelgroepen kunnen genieten van duurzame en betaalbare energie.

Om die transitie naar hernieuwbare, duurzame en betaalbare energie in goede banen te leiden ontwikkelden we Energielandschap 2050.

Een plaats in ons landschap

Overstappen op duurzame energiebronnen betekent letterlijk plaats geven en plaats maken – in ons landschap, onze portemonnees en onze hoofden. Onze ruimte is beperkt. En dus plannen we maar beter wat de beste plek is voor installaties die hernieuwbare energie opwekken, opslaan, omslaan of de opwekking en het verbruik aan elkaar koppelen.

Het Energielandschap 2050 is een ruimtelijke regionale energievisie, gebaseerd op wat ruimtelijk, maatschappelijk, technisch en financieel mogelijk is. De visie maakt duidelijk welke hernieuwbare energie installaties een bepaalde plek kunnen krijgen en waarom.

Voordelen

  • Hernieuwbare energie stoot minder CO2 en fijnstof uit. Dat is goed voor het klimaat én onze gezondheid.
  • Elektriciteit uit windturbines en zonnepanelen is bij de goedkoopste ter wereld.
  • Energie uit eigen bodem maakt ons onafhankelijker van prijsschommelingen op de wereldmarkt en draagt bij aan onze lokale economie.

Visie uitvoeren

Een visie opmaken is een goede start, ze uitvoeren is nog veel belangrijker. Daar komen heel wat actoren bij kijken: projectontwikkelaars van hernieuwbare en duurzame energie, bedrijven, verschillende (overheids)organisaties en de burger.
Ook de Provincie Oost-Vlaanderen draagt haar steentje bij, via de realisatie van heuse windlandschappen, de omvorming van bedrijventerreinen tot EHUBts, experimenten met zonnevelden en projecten rond duurzame warmte en houtige biomassa.

Visies voor regionale energielandschappen

Voor drie regio’s in Oost-Vlaanderen is er een Ruimtelijk Regionaal Energielandschap:

Later volgen nog energielandschappen voor Zuid-Oost-Vlaanderen en Scheldeland.

Online opleiding

In de online opleiding ’Ruimte voor Hernieuwbare Energie’ nemen we je mee naar het kruispunt tussen ruimtelijke planning en hernieuwbare energie. Via 13 hapklare video’s ontdek je waar en hoe hernieuwbare energiebronnen een plaats kunnen krijgen in ons Oost-Vlaams landschap.

Stel een vraag