De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Energielandschap in 2050

De Provincie creëert via gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 2050 waarbij het energiesysteem zoveel mogelijk draait op hernieuwbare bronnen. 

Daarvoor gaan we geïntegreerd, gebiedsgericht en participatief aan de slag, zoals vastgelegd in de kernnota en planningkwadraat.

Hoe ziet het energielandschap er uit in 2050?

Via deze folder en deze video kom je te weten hoe het energielandschap er zal uitzien in 2050.

Energielandschap Denderland

Uit de strategische projecten Denderland en ‘Oost-Vlaanderen Energielandschap’ is voor de eerste keer een ruimtelijke, geïntegreerde en gebiedsgerichte visie opgemaakt voor het Energielandschap Denderland

Stel een vraag