De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Energielandschap in 2050

Hittegolven, droogte of fellere stormen. We voelen de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker. Om onze uitstoot drastisch te verminderen, moeten we dus af van vervuilende fossiele brandstoffen. We moeten overschakelen op een energiesysteem dat zoveel mogelijk draait op hernieuwbare bronnen. 

De Provincie creëert via gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 2050 waarbij het energiesysteem zoveel mogelijk draait op hernieuwbare bronnen. 

Daarvoor gaan we geïntegreerd, gebiedsgericht en participatief aan de slag, zoals vastgelegd in de kernnota en planningkwadraat.

Hoe ziet het energielandschap er uit in 2050?

Via deze folder en deze video kom je te weten hoe het energielandschap er zal uitzien in 2050.

Energielandschap Denderland

Uit de strategische projecten Denderland en ‘Oost-Vlaanderen Energielandschap’ is voor de eerste keer een ruimtelijke, geïntegreerde en gebiedsgerichte visie opgemaakt voor het Energielandschap Denderland

Energielandschap Waasland

De Provincie werkt aan een visie voor het Energielandschap Waasland.

Stel een vraag