Valorisatie van houtige biomassa

Houtige biomassa is een verzamelnaam voor alle hout dat gebruikt wordt voor het opwekken groene warmte.

Dat biedt heel wat voordelen

  • Een lagere CO2-uitstoot.
  • Verbreding van lokale landbouw.
  • Een betere biodiversiteit en een mooier landschap.
  • Meer recreatie en een extra lokale economische impuls.

De Provincie is ervan overtuigd dat houtige biomassa een rol kan spelen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat, als we rekening houden met de randvoorwaarden om te spreken van duurzame of groene warmte. 

Advies en subsidies

Wil je het beheer van landschapselementen (bijvoorbeeld houtkanten) optimaliseren op en rond je land- of tuinbouwbedrijf? Of wil je weten of het haalbaar is om zelf energie te produceren uit de houtige biomassa uit je omgeving? 

Voor land en tuinbouwers bieden we:

Concrete plannen? Mail naar landbouw@oost-vlaanderen.be.

 

Lees de visie van de Provincie rond Energetische valorisatie van lokale houtige biomassa.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79