Valorisatie van houtige biomassa

Houtige biomassa is een verzamelnaam voor alle hout dat gebruikt wordt voor het opwekken groene warmte.

Dat biedt heel wat voordelen

  • Een lagere CO2-uitstoot.
  • Verbreding van lokale landbouw.
  • Een betere biodiversiteit en een mooier landschap.
  • Meer recreatie en een extra lokale economische impuls.

De Provincie werkt hiervoor samen met steden en gemeenten, lokale landbouwers, (natuur)verenigingen, bosgroepen … 

Quickscan

Steden en gemeente kunnen beroep doen op een quickscan ‘energie uit lokale houtige biomassa’ via het milieucontract. We bekijken de mogelijkheden en uitdagingen om met één of meerdere gemeentelijke gebouwen te verwarmen met een biomassaketel. Dit doen we samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap

Bekijk het gedetailleerd overzicht van de quickscan in de brochure van het Milieucontract.

Advies en subsidies

Wil je het beheer van landschapselementen (bijvoorbeeld houtkanten) optimaliseren op en rond je land- of tuinbouwbedrijf? Of wil je weten of het haalbaar is om zelf energie te produceren uit de houtige biomassa uit je omgeving? 

Voor land en tuinbouwers bieden we:

Concrete plannen? Mail naar landbouw@oost-vlaanderen.be.

 

Lees de visie van de Provincie rond Energetische valorisatie van lokale houtige biomassa.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79