Subsidie voor landschapsbeheer

Landschapsbeheer is de zorg voor het onderhoud van het landschap of het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap (beeldkwaliteit, biodiversiteit, identiteit, duurzaamheid, ...) te handhaven of te verbeteren.

Verenigingen van land- en tuinbouwers kunnen een toelage aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan het behoud of de verbetering van het agrarisch landschap.

Doelgroep

Verenigingen van land- en tuinbouwers.

Bedrag

Maximum 7 500 EUR.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van het initiatief.
 • De aanvrager is een vereniging van minstens 5 leden, minstens de helft van de leden zijn actieve land- en tuinbouwers.
 • Het initiatief:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft als doel om kwaliteitsvol landschap in agrarisch gebied in de kijker te plaatsen en/of te stimuleren;
  • heeft een meerwaarde ten opzichte van reguliere beheer- of onderhoudswerken;
  • heeft niet als doel winst te maken;
  • wordt uitgevoerd binnen de 15 maanden volgend op de beslissing van de Deputatie waarbij een subsidie werd toegekend.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de aanvullende stukken (zie artikel 4 2° van het subsidiereglement) voor de aanvang van het initiatief naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
 • Stuur na afloop van het initiatief een activiteitenverslag en een overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. het initiatief naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79