Subsidie voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven

Deze subsidie wil het aanplanten van houtige landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen op en rond land- en tuinbouwbedrijven bevorderen.

Doelgroep

Land- en tuinbouwers.

Bedrag

Maximum 650 EUR per jaar per aanvrager.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen binnen de 4 maanden na de factuurdatum.
 • De aanvrager :
  • is een land- of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep met een landbouwernummer bij Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid;
  • kan per jaar slechts 1 subsidieaanvraag indienen.
 • De aanplant:
  • gebeurt op een exploitatieadres en gronden gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • komt - met uitzondering van hoogstamfruitbomen - voor op de lijst met aanvaardbare soorten;
  • maakt geen deel uit van een tuin;
  • is landschappelijk verantwoord in de gegeven context;
  • heeft voor hoogstammig plantgoed een minimummaat van 8 tot 10 cm stamomtrek en voor ander plantgoed een minimummaat van 80 tot 100 cm hoogte;
  • autochtoon plantmateriaal staat op de factuur vermeld of wordt met een attest aangetoond.
 • Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed komt niet meer in aanmerking voor subsidie .
 • Het factuurbedrag voor de aankoop van het plantgoed bedraagt minstens 50 EUR (exclusief btw).
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken (zie artikel 4 § 2 van het subsidiereglement) binnen de 4 maanden na de factuurdatum van de aankoop van het plantgoed naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79