Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil ze de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit) zoveel mogelijk temperen. De Provincie ondersteunt de lokale besturen, organisaties, bedrijven en inwoners  bij hun klimaatambities. 

Provinciaal klimaatactieplan

In 2015 stelde het provinciebestuur voor het eerst een klimaatactieplan op. In 2021 is dit klimaatactieplan geactualiseerd en van toepassing op de periode 2021-2025.

Het provinciaal klimaatbeleid is opgebouwd rond vijf speerpunten:

  • aangenaam wonen
  • duurzame energie
  • duurzame mobiliteit
  • blauwgroene netwerken
  • klimaatinnovatieve economie

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02