Windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke-Sint-Laureins

Windturbines zijn een onmisbaar element in de strijd tegen klimaatopwarming. De Provincie Oost-Vlaanderen gaat actief aan de slag met de inplanting maar erkent ook dat niet élke plek geschikt is. Daarom ontwikkelden we een beleidskader wind. Het voorbeeld waar het Oost-Vlaamse windbeleid in een stroomversnelling is gekomen, is het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke-Sint-Laureins. 

Het PRUP Windlandschap Eeko - Maldegem verfijnde het beleidskader wind en bracht rust. De facilitatie en lokale meerwaarden zorgden voor draagvlak en een vlot vergunningstraject. Het PRUP legt juridisch vast waar precies windturbines kunnen komen (concentratiezone) en waar niet (uitsluitingszone). Dat biedt rechtszekerheid en duidelijkheid aan de omwonenden en aan de projectontwikkelaars van windturbines. In de uitsluitingszone (een zone van 5 km rond de concentratiezone) zijn alle windturbines hoger dan 15 meter verboden. 

In totaal staan er momenteel in het windlandschap Eeklo-Maldegem 32 windturbines.

Wil je weten welke pistes we hebben bewandeld en hoe het Windlandschap tot stand kwam? Bekijk de video.

Geluid en slagschaduw

De maximaal toegelaten hoeveelheid geluid of slagschaduw is streng gereglementeerd, maar toch zul je in de buurt de windturbines soms horen of slagschaduw zien. Denk je dat er iets niet klopt? Contacteer dan de omgevingsambtenaar van je gemeente of stad. Je kan ook mailen naar info@windmeetjesland.be. De uitbaters van de windturbines maakten onderling afspraken over de goede opvolging. In 2021 controleren de vier uitbaters nabij de dichtst gelegen woningen of het geluid voldoet aan de normen. 

Omgevingsfonds Milde Meetjes

Projecten die de omgeving van het windlandschap op een duurzame manier willen verbeteren, kunnen jaarlijks beroep doen op het omgevingsfonds Milde Meetjes.

Investeer of word mede-eigenaar

Bij sommige van de uitbaters van windturbines (ENGIE en Luminus) kan je investeren in windturbines. De Provincie Oost-Vlaanderen, Eeklo en Maldegem gaan nog een stap verder en ijveren voor een deel rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap. Dat is een model waarbij je mede-eigenaar wordt van de windturbines en de stroom. Daardoor heb je een stem in hoe de opbrengsten van deze windturbines worden besteed. De burger energiecoöperaties Volterra en Ecopower bieden dit model aan.

Fietsroutes

Ontdek het windlandschap met de fiets langs deze fietsroute (34 km)

Actueel

Momenteel zijn er in het gebied 32 windturbines. Hiervan werden er 21 aangevraagd na de goedkeuring van het RUP. Er is nog 1 extra windturbine in aanvraag in Maldegem ten noorden van de expresweg.

Timing

Het project loopt van 2009 tot 2040.

Gemeenten

Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins

Stel een vraag