PRUP - Windlandschap Eeklo-Maldegem

In het beleidskader wind van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan zijn concentratiezones bepaald waar de inplanting van midden- en grootschalige windturbines mogelijk zijn. Voor de zone Eeklo-Maldegem heeft de Provincie een ruimtelijke visie opgemaakt. Aan de hand van een aantal scenario’s hebben we onderzocht hoe we windturbines het best kunnen inplanten. De resultaten van dit gebiedsgericht, participatief traject liggen juridisch vast in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘windlandschap Eeklo-Maldegem’. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en zekerheid op welke plaatsen en onder welke voorwaarden windturbines kunnen toegelaten worden en waar niet. 

Actueel

Fase in het PRUP-proces: definitief PRUP.

Timing

De PRUP-procedure is afgerond. Het project windlandschap Eeklo - Maldegem is in volle ontwikkeling. 

Budget

111 827,60 EUR: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en plan-milieueffectenrapport (plan-MER)

Partners

Gemeenten

Assenede, Eeklo,  Evergem,  Kaprijke,  Maldegem,  Sint-Laureins,  Waarschoot,  Zomergem.

Stel een vraag