Windenergie

In het kader van haar klimaatplan ‘Naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen’ werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan groene energie van eigen bodem. Om haar energiedoelstellingen te halen, zet de Provincie onder andere in op windturbines. Dat is ook zo opgenomen in het provinciaal beleidskader voor windturbines

Mogelijke inplantingslocaties 

Windturbines kunnen niet overal door de grote impact op het landschap en de omgeving. De Provincie maakte daarom een beleidskader op voor potentiële inplantingslocaties, zodat windturbines gestructureerd hun plaats krijgen in Oost-Vlaanderen.

Dat beleidskader voor windturbines is  onderdeel van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

Ook in het kader van haar klimaatplan ‘Naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen' werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan groene energie van eigen bodem. Om haar energiedoelstellingen te halen, zet de Provincie onder andere in op windturbines.

Wie beslist waar er windturbines komen?

Er is geen vast criterium dat bepaalt wie er beslist. Daarom hebben de Provincie en de Vlaamse Overheid afspraken gemaakt.

Lopende windprocessen

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke Planning

09 267 75 61