Windturbines

De Provincie Oost-Vlaanderen speelt op 4 vlakken een rol bij windenergie:

 

1)   Klimaatgezond Oost-Vlaanderen 2050

De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen en zet daarom onder meer in op het inplanten van windturbines. Windturbines zijn bijzonder effectief tegen klimaatverandering: het opwekken van stroom met windturbines zorgt voor veel minder CO2-uitstoot dan elektriciteit van fossiele brandstof centrales.

 

2)   Ruimtelijk windbeleid

Windturbines kunnen niet overal geplaatst worden door de grote impact op het landschap en de omgeving. Maar waar kunnen die windturbines dan het best komen? De Provincie Oost-Vlaanderen maakte daarom het beleidskader wind op (dat onderdeel is van het provinciaal ruimtelijk structuurplan) voor potentiële inplantingslocaties. Op sommige plaatsen wordt dit verder verfijnd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (bv: Windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke).

We denken ook al op langere termijn na: ten slotte maken windturbines ook een belangrijk deel uit van ons Energielandschap in 2050.

 

3)   Facilitator windturbines

De Provincie werkt knelpunten weg en stemt projecten en ontwikkelaars op elkaar af. Een gestroomlijnde communicatie en lokale betrokkenheid spelen hierbij een sleutelrol. Daarom moet er 20% rechtstreekse participatie zijn voor burgers, bedrijven en de lokale overheid en moet er een omgevingsfonds zijn.

Lopende windprojecten waarbij de Provincie optreedt als facilitator:

 

4)   Omgevingsvergunning

Afhankelijk van de aard van een project beoordeelt de stad of gemeente, de provincie of het Vlaams gewest over de omgevingsvergunning. De deputatie van de Provincie is bevoegd voor aanvragen tot en met 4 windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine van meer dan 1,5 MW en buiten de grenzen van de Zeehaven van Gent.

Veelgestelde vragen

Wie beslist waar er windturbines komen?

Er is geen vast criterium dat bepaalt wie er beslist. Daarom hebben de Provincie en de Vlaamse Overheid afspraken gemaakt.

Hoeveel brengt een windturbine op?

Veel windturbines die je vandaag in Vlaanderen ziet staan hebben een vermogen van 3 MW. Die kunnen per jaar elektriciteit maken voor 1500 tot 2000 gezinnen.

Zijn er subsidies voor windturbines?

Bijna alle vormen van energieproductie worden gesubsidieerd, ook windenergie. De steunregeling via groene stroomcertificaten voor windparken zit zo in elkaar dat ze een afgesproken rendement halen in verhouding tot de investeringsrisico’s.

Maken windturbines veel geluid?

In Vlaanderen is geluid strikt gereglementeerd via de milieu (VLAREM) wetgeving. Windturbines mogen maar een bepaald aantal decibels (dB) veroorzaken. Het aantal dB is afhankelijk van de bestemming en van het moment. Zo is er een onderscheid tussen overdag, ’s avonds en ’s nachts en dat voor woongebied, agrarisch gebied, industriegebied…

Wat met de slagschaduw?

Op bepaalde dagen werpen de draaiende wieken een bewegende schaduw, dat heet slagschaduw. De wet schrijft voor dat windturbines niet meer dan 8 uur per jaar en 30 min per dag slagschaduw mogen veroorzaken op een bepaald gebouw.

Zijn windturbines nadelig voor vogels en vleermuizen?

Windturbines kunnen een effect hebben op vogels en vleermuizen. Tijdens de beoordeling van de omgevingsvergunning wordt de impact dan ook grondig afgewogen.

 

Vond jij nog geen antwoord op je vraag? Kijk dan tussen de veelgestelde vragen.