Windlandschap E40: cluster Gent-Zwijnaarde

Voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van kruispunt E40 en E17 ten zuiden van Gent zal een vergunningsaanvraag ingediend worden. 

Het project ligt in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40. Deze zone omvat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17, aan beide kanten van de Ringvaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien. De ontwikkelaars van de windturbines voorzien ook participatie van de inwoners en de bedrijven rondom. Dat wil zeggen dat inwoners en bedrijven kunnen mee investeren in de productie van groene stroom en mee genieten van de winsten.

Rol van de Provincie

De Provincie is al jaren bezig met visievorming rond windlandschappen en wil extra informatie over het provinciale windbeleid geven naar de omgeving.

  • Heb je een vraag over windturbines in het algemeen, geluid, slagschaduw ...? Vind jouw antwoord tussen de veelgestelde vragen.
  • Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief. Of herlees de eerdere nieuwsbrieven: 1234567.

Initiatiefnemers?

Voor vragen over elke windturbine neem je best contact op met de ontwikkelaar zelf:

  • Turbine t.h.v. Campus proeftuin UGent: Energent & Ecopower,
  • Turbine t.h.v. site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena: Engie,
  • Turbine tussen de gebouwen van Fabriek Logistiek, Mainfreight en de zichtheuvel op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde: Wind Ilse van NV Eiland Zwijnaarde. 

Actueel

  • Om de impact van deze drie turbines samen zo goed mogelijk te kunnen inschatten en de turbines op elkaar af te stemmen, zullen de ontwikkelaars samen één vergunningsaanvraag indienen. Nadat het aanvraagdossier van zowel ENGIE als Ecopower en Energent werd stopgezet in juli 2020 hebben de drie ontwikkelaars intensief overleg met elkaar gepleegd. Ze zijn nu klaar om samen een dossier voor te bereiden en in het najaar van 2021 in te dienen.
  • De indiening van de omgevingsvergunning bij de provincie Oost-Vlaanderen wordt verwacht in het najaar van 2021.
  • Als het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard, volgt een wettelijke periode waarin beroep tegen deze omgevingsvergunning kan aangetekend worden. Pas indien de vergunningen definitief en vrij van beroep zijn, kan gestart worden met voorbereiden van de bouw van de turbines.

Gemeenten

Gent en Merelbeke

Stel een vraag