Windlandschap E40: cluster Gent-Zwijnaarde

Er zijn plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van kruispunt E40 en E17 ten zuiden van Gent. De vergunningsaanvragen zijn in voorbereiding.

Het project ligt in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40. Deze zone omvat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17, aan beide kanten van de Ringvaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien.

 

De Provincie is al jaren bezig met visievorming rond windlandschappen en wil extra informatie over het provinciale windbeleid geven naar de omgeving.

 • Blijf op de hoogte over het windlandschap E40 cluster Gent-Zwijnaarde via de nieuwsbrief.

 

Wie zijn de initiatiefnemers?

Voor vragen over elke windturbine neem je best contact op met de ontwikkelaar zelf:

 • Turbine t.h.v. Campus proeftuin Gent: Energent & Ecopower,
 • Turbine t.h.v. site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena: Engie,
 • Turbine t.h.v. de laboratioria en innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde: studiebureau 3E

Actueel

 • Momenteel worden de vergunningsaanvragen voor de drie turbines voorbereid. 
 • Om buurtbewoners te informeren, organiseren de verschillende ontwikkelaars drie infomarkten. Daar krijgen omwonenden een antwoord op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie.
  • Dinsdag 19 november van 18 tot 21 uur in JOC Variant, Heerweg-Zuid 124 in Zwijnaarde
  • Woensdag 20 november van 18 tot 21 uur in Floracentrum, Teaterstraat 39 in Gent (Flora)
  • Donderdag 21 november van 18 tot 21 uur in Open Huis Otterken, Ottergemsesteenweg 252 in Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen zal op de infomarkten een algemene uitleg geven rond het provinciaal windbeleid en de ‘windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde’. Op vandaag is er evenwel nog geen vergunning of beslissing genomen over de concrete plannen voor deze 3 windturbines.

Timing

 • Na de infomarkten zullen de projectontwikkelaars hun dossier afwerken en een vergunningsaanvraag indienen bij de Provincie. Op vraag van de Provincie dienen de ontwikkelaars de aanvragen samen in. Zo kan de gezamenlijke impact op de omgeving het meest nauwkeurig geëvalueerd worden.
 • Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en eventuele bezwaren kan indienen.
 • Uiteindelijk neemt de deputatie een beslissing over het project. Dit gebeurt na een grondige afweging door de administratie en alle adviserende instanties. Daarna volgt een wettelijke periode waarin beroep tegen deze omgevingsvergunning kan aangetekend worden. 
 • Pas indien de vergunningen definitief en vrij van beroep zijn, kan gestart worden met voorbereiden van de bouw van de turbines.

Gemeenten

Gent en Merelbeke

Stel een vraag