De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Windlandschap E40: cluster Gent-Zwijnaarde

Er zijn plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van kruispunt E40 en E17 ten zuiden van Gent. Voor twee van de turbines werd ondertussen een vergunningsaanvraag ingediend. De aanvraag voor de derde turbine zal eind juli ingediend worden.

Het project ligt in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40. Deze zone omvat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17, aan beide kanten van de Ringvaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien.

 

De Provincie is al jaren bezig met visievorming rond windlandschappen en wil extra informatie over het provinciale windbeleid geven naar de omgeving.

 • Heb je een vraag over windmolens in het algemeen, geluid, slagschaduw ...? Vind jouw antwoord tussen de veelgestelde vragen.
 • Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Voor vragen over elke windturbine neem je best contact op met de ontwikkelaar zelf:

 • Turbine t.h.v. Campus proeftuin UGent: Energent & Ecopower,
 • Turbine t.h.v. site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena: Engie,
 • Turbine t.h.v. de laboratioria en innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde: studiebureau 3E in opdracht van Wind Ilse van NV Eiland Zwijnaarde. 

Actueel

 • Windturbine Amcor (Engie):
  Het openbaar onderzoek liep van 30 april tot 30 mei. Alle bezwaarschriften en opmerkingen op het dossier (OMV_2020009221) werden grondig bestudeerd door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Ten laatste op 30 juli beslist de deputatie om de omgevingsvergunning voor deze turbine al dan niet te verlenen.
 • Windturbine Campus proeftuin UGent (Energent + Ecopower):
  Op 05/06/2020 dienden Energent & Ecopower hun een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. De locatie schoof 40 meter op in westelijke richting, verder van de Schelde en dichter bij de gebouwen van UGent.  Het openbaar onderzoek loopt van 09/07/2020 tot en met 07/08/2020. Iedereen die dat wil kan het dossier (OMV_2020035678) inkijken en eventueel een bezwaar of steunschrift indienen bij de stad Gent.
 • Windturbine ‘WindsIsle’ op bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde
  Het dossier voor de turbine op 3E zou zo goed als klaar zijn. De ontwikkelaar meldt ons dat ze hun aanvraag eind juli zullen indienen. In dat geval zal het openbaar onderzoek voor deze turbine aan het einde of vlak na de zomer vallen.

Timing

 • Juli 2020 - december 2020: de deputatie neemt beslissingen over het project. Dit gebeurt na een grondige afweging door de administratie en alle adviserende instanties.
 • Daarna volgt een wettelijke periode waarin beroep tegen deze omgevingsvergunning kan aangetekend worden. Pas indien de vergunningen definitief en vrij van beroep zijn, kan gestart worden met voorbereiden van de bouw van de turbines.

Gemeenten

Gent en Merelbeke

Stel een vraag