De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Windlandschap E40: cluster Gent-Zwijnaarde

Er zijn plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van kruispunt E40 en E17 ten zuiden van Gent. De vergunningsaanvragen zijn in voorbereiding.

Het project ligt in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40. Deze zone omvat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17, aan beide kanten van de Ringvaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien.

 

De Provincie is al jaren bezig met visievorming rond windlandschappen en wil extra informatie over het provinciale windbeleid geven naar de omgeving.

 • Heb je een vraag over windmolens in het algemeen, geluid, slagschaduw ...? Vind jouw antwoord tussen de veelgestelde vragen.
 • Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Voor vragen over elke windturbine neem je best contact op met de ontwikkelaar zelf:

 • Turbine t.h.v. Campus proeftuin Gent: Energent & Ecopower,
 • Turbine t.h.v. site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena: Engie,
 • Turbine t.h.v. de laboratioria en innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde: studiebureau 3E in opdracht van Wind Ilse van NV Eiland Zwijnaarde. 

Actueel

 • Momenteel worden de vergunningsaanvragen voor de drie turbines voorbereid. 
 • Om buurtbewoners te informeren, organiseerden de verschillende ontwikkelaars drie infomarkten op 19, 20 en 21 november. Daar kregen omwonenden een antwoord op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie.

De Provincie Oost-Vlaanderen gaf een algemene uitleg rond het provinciaal windbeleid en de ‘windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde’. Op vandaag is er evenwel nog geen vergunning of beslissing genomen over de concrete plannen voor deze 3 windturbines.

 • Uit voortschrijdend onderzoek blijkt dat dat de windturbine van Ecopower en Energent 40m in westelijke richting moet opschuiven op het terrein van UGent. De windturbine komt hierdoor verder van de Schelde en dichter tegen de gebouwen van UGent te liggen. Zij  zijn nu volop bezig om hun eerdere studies aan te passen aan de nieuwe locatie alvorens zij hun aanvraag zullen indienen.
 • Bureau 3E werkt verder aan het dossier voor de windturbine op de terreinen van NV Eiland Zwijnaarde. Eens dat klaar is, kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend.
 • Engie heeft zijn dossier afgerond voor de windturbine op de terreinen van Amcor en zal binnenkort zijn dossier ingedienen.

Timing

 • De projectontwikkelaars werken momenteel hun dossier af en zullen dan een vergunningsaanvraag indienen bij de Provincie. Op vraag van de Provincie bekijken de ontwikkelaars samen wat de gezamenlijke impact is van de 3 windturbines in elke aanvraag. Zo kan de gezamenlijke impact op de omgeving het meest nauwkeurig geëvalueerd worden.
 • Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en eventuele bezwaren kan indienen.
 • Uiteindelijk neemt de deputatie een beslissing over het project. Dit gebeurt na een grondige afweging door de administratie en alle adviserende instanties. Daarna volgt een wettelijke periode waarin beroep tegen deze omgevingsvergunning kan aangetekend worden. 
 • Pas indien de vergunningen definitief en vrij van beroep zijn, kan gestart worden met voorbereiden van de bouw van de turbines.

Gemeenten

Gent en Merelbeke

Stel een vraag