De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Windlandschap E40: cluster Gent-Zwijnaarde

Er zijn plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van kruispunt E40 en E17 ten zuiden van Gent. De aanvraag om een vergunning te krijgen voor de twee noordelijke turbines werd in juli 2020 ingetrokken door de ontwikkelaars. De ontwikkelaar van de derde turbine bekijkt nu of ze al dan niet zal in dienen eind juli. De ontwikkelaars van de drie turbines bekijken hoe ze hun projecten opnieuw op elkaar kunnen afstemmen.

Het project ligt in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40. Deze zone omvat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17, aan beide kanten van de Ringvaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien.

Rol van de Provincie

De Provincie is al jaren bezig met visievorming rond windlandschappen en wil extra informatie over het provinciale windbeleid geven naar de omgeving.

 • Heb je een vraag over windmolens in het algemeen, geluid, slagschaduw ...? Vind jouw antwoord tussen de veelgestelde vragen.
 • Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief. Of herlees de eerdere nieuwsbrieven: 1234567.

Initiatiefnemers?

Voor vragen over elke windturbine neem je best contact op met de ontwikkelaar zelf:

 • Turbine t.h.v. Campus proeftuin UGent: Energent & Ecopower,
 • Turbine t.h.v. site van Amcor Flexibles Gent, ten oosten van de Ghelamco Arena: Engie,
 • Turbine t.h.v. de laboratioria en innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde: studiebureau 3E in opdracht van Wind Ilse van NV Eiland Zwijnaarde. 

Actueel

 • Windturbine Amcor (Engie):
  Engie diende een eerste vergunningsaanvraag in op 23/12/2019 (OMV_2020009221). Het openbaar onderzoek liep van 30 april tot 30 mei. Na een analyse van de ingediende opmerkingen, de adviezen en de bespreking van het dossier door de de Provinciale omgevingsvergunningscommissie, besliste Engie om het hun aanvraag op 14 juli in te trekken, te bestuderen en later opnieuw in te dienen.
 • Windturbine Campus proeftuin UGent (Energent + Ecopower):
  Energent & Ecopower dienden hun aanvraag voor een omgevingsvergunning in op 05/06/2020 (OMV_2020035678). De locatie van de aangevraagde turbine ligt 40 meter meer naar het westen ten opzichte hun eerste plannen. Dus 40 meter verder van de Schelde en dichter bij de gebouwen van UGent. Uit het dossier van Engie konden Energent en Ecopower afleiden dat het ook voor hun aanvraag zinvoller is om het dossier stop te zetten, bij te werken en later opnieuw in te dienen. Op 9/07/2020 trokken ze hun aanvraag in en werd het lopende openbaar onderzoek stopgezet.
 • Windturbine ‘Winds Isle’ op bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde
  De aanvraag voor deze turbine was gepland voor eind juli. Wind Isle bestudeert de ontwikkelingen van de twee andere dossiers en beslist op een later tijdstip of ze eind juli een vergunningsaanvraag zullen indienen.
 • Wachten op een nieuwe aanvraag
  Door de bovenstaande ontwikkelingen en de huidige juridische onzekerheid over de sectorale milieunormen voor windturbines (zie nieuwsbrief 6 en 7) is het wachten op een nieuwe aanvraag. Dit geeft de ontwikkelaars opnieuw de tijd om hun projecten nog meer op elkaar af te stemmen. Zodat er bijvoorbeeld maar één periode van openbare onderzoek georganiseerd moet worden.

Timing

 • Op 19, 20 en 21 november 2019 vonden drie infomarkten plaats. Ook Provincie Oost-Vlaanderen was aanwezig met informatie rond het provinciaal windbeleid en waarom de ‘windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde’ een mogelijke locatie is voor windturbines.
 • December 2019 - juli 2020: Voor twee van de drie turbines werd een eerste aanvrag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Beide procedures werden stopgezet in juli 2020. Wind Isle bekijkt nog of ze al dan niet indienen eind juli.
 • Vanaf september 2020: Zodra er meer duidelijkheid is over de normen en de dossiers op elkaar afgestemd zijn, kunnen de ontwikkelaars een nieuwe aanvraag in te dienen. Daarna start de gebruikelijke procedure om deze aanvragen te beoordelen, met de administratieve voorbereiding, een openbaar onderzoek, het geïntegreerde advies van de POVC en uiteindelijk een beslissing door de deputatie.
 • Daarna volgt nog een wettelijke periode waarin beroep tegen deze omgevingsvergunning kan aangetekend worden. Pas indien de vergunningen definitief en vrij van beroep zijn, kan gestart worden met voorbereiden van de bouw van de turbines.

Gemeenten

Gent en Merelbeke

Stel een vraag