Energielandschap Waasland

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt via gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 2050. Dat Energielandschap moet zoveel mogelijk gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en waterkracht en biedt heel wat voordelen. Om een nieuw energiesysteem te realiseren moeten ook de installaties en infrastructuren die nodig zijn om die energie te oogsten, op te slaan en om te slaan een plek krijgen in ons landschap

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten zijn nu samen volop aan de slag om een ontwerp op te maken van dat Ruimtelijke Regionale Energiesysteem zoals dat in 2050 kan. Eens de visie klaar is, zal er ook een actieprogramma zijn waarin betrokken actoren aangeven hoe ze de komende jaren mee aan de realisatie zullen werken.

Actueel

  • Het voorbereidende studiewerk op basis van heel wat data en geografisch informatie over de regio, het landschap en het energiesysteem is klaar.
  • De besturen hebben de ambities voor het Energielandschap 2050 Waasland vastgelegd. Deze geven aan waar de regio naar streeft in haar toekomstige, duurzame energiesysteem - niet alleen waar wat zal staan maar ook hoe het werkt. Verschillende stakeholders in het Waasland hebben inspiratie geleverd en gewerkt aan het formuleren van deze ambities, samen gebundeld in het ambitiekader 1.0.
  • Een Energielandschap bestaat uit verschillende bouwstenen, zoals grote biomassacentrales, elektrolysers, windparken, grote batterijen, … Lees welke dat zijn en wat hun eigenschappen zijn in de ontwerpbundel.
  • Op dinsdag 30 november 2021 werden de ambities ingehuldigd tijdens een event in de Paterskerk in Sint-Niklaas door de bestuurders. Verschillende actoren zijn dan ook voor het eerst aan de slag gegaan met de bouwstenen. Dit event markeerde een belangrijke mijlpaal in het proces naar een regionale ruimtelijke visie op het Energiesysteem 2050 in het Waasland. De komende weken, worden de bouwstenen afgewerkt en de scenariovorming in het Waasland zelf voorbereid.
  • In het najaar van 2022 zullen de visie en het actieprogramma er liggen en kan de realisatie starten.

Timing

Het project is gestart in 2020 en loopt nog heel 2022.

Budget

100 000 EUR

Partners

  • Kernpartners: De 12 gemeenten uit het Waasland en de streekintercommunale Interwaas
  • Betrokkenen: lokale omgevingsexperts, bedrijven en organisaties

Gemeenten

Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke, Temse, Waasmunster, Sint-Niklaas, Lokeren, Hamme, Zele en Zwijndrecht

Stel een vraag