Energielandschap Waasland

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt via gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 2050. Dat Energielandschap moet zoveel mogelijk gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en waterkracht en biedt heel wat voordelen. Om een nieuw energiesysteem te realiseren moeten ook de installaties en infrastructuren die nodig zijn om die energie te oogsten, op te slaan en om te slaan een plek krijgen in ons landschap

Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 12 Wase gemeenten zijn nu samen volop aan de slag om een ontwerp op te maken van dat Ruimtelijke Regionale Energiesysteem zoals dat in 2050 kan. Eens de visie klaar is, zal er ook een actieprogramma zijn waarin betrokken actoren aangeven hoe ze de komende jaren mee aan de realisatie zullen werken.

Actueel

  • Een landschap is dynamisch en verandert constant door natuurlijke en menselijke processen. Ontdek de unieke karaktertrekken en de identiteit van het Wase landschap in de landschapslezing.
  • De gemeenten hebben de ambities voor het Energielandschap 2050 Waasland vastgelegd. Dit ambitiekader geeft aan waar de regio naar streeft in haar toekomstige, duurzame energiesysteem - niet alleen waar wat zal staan maar ook hoe het werkt.
  • Een Energielandschap bestaat uit verschillende energetische ‘bouwstenen’, zoals windturbines,  biomassacentrales, grote batterijen, … Ontdek alle bouwstenen in de bundel.
  • Op 30 november 2021 huldigden de lokale bestuurders de ambities in tijdens een event in de Paterskerk in Sint-Niklaas. Verschillende actoren gingen dan ook voor het eerst aan de slag  met de bouwstenen. Dit event markeerde een belangrijke mijlpaal in het proces naar een regionale ruimtelijke visie ‘Energielandschap 2050’ in het Waasland.
  • In het voorjaar van 2022 gingen de workshops rond de verschillende scenario’s van start. Samen met de stakeholders zoeken we de uitersten van ruimtelijke ontwikkelingen en energetische sturingen op. We starten met de ontwikkeling van een afwegingskader zodat we de verschillende scenario’s kunnen toetsen aan bepaalde criteria. De ambities spelen hierbij een belangrijke rol!
  • Herbekijk de presentatie met de laatste updates.
  • In het najaar van 2022 finaliseren we de visie en het actieprogramma en kan de uitvoering van start gaan. 

Timing

Het project ging van start in 2020 en loopt tot eind 2022.

Budget

163.264 EUR (aanbesteding voor ontwerpend onderzoek en participatie)

Partners

  • De 12 gemeenten uit het Waasland: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele en Zwijndrecht en de streekintercommunale Interwaas
  • Betrokkenen: lokale omgevingsexperts (burgers), bedrijven en organisaties 

Gemeenten

De 12 gemeenten uit het Waasland: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele en Zwijndrecht en de streekintercommunale Interwaas

Stel een vraag