Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook Sustainable Development Goals of SDG's genoemd, zijn 17 doelstellingen over duurzame ontwikkeling bepaald door de Verenigde Naties. Ons land ondertekent deze doelen samen met 193 andere landen en wil deze tegen 2030 verwezenlijken. 

De doelstellingen gaan over realisaties op vlak van 5 pijlers: 

  • mens
  • planeet
  • welvaart voor iedereen
  • samenwerking en partnerschappen
  • vrede en sterke publieke diensten

 

De realisatie van deze doelstellingen vraagt een inspanning van alle burgers, verenigingen, bedrijven en besturen. 

Provinciale acties

Zelf bijdragen?

Wil jij als gemeente/stad, organisatie of bedrijf bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

De Provincie kan je ondersteunen met: 

  • SDG actiemateriaal: ontleen gratis educatief material over de SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit. Het centrum beschikt over een SDG-kar met een mobiele mini-tentoonstelling over de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Er zijn ook educatieve spelen en lespakketten.
  •  Het omgevingscontract  Via het omgevingscontract biedt de Provincie steun op maat aan alle Oost-Vlaamse gemeenten. De Provincie speelt via het omgevingscontract in op de lokale noden en ondersteunt uw stad of gemeente met haar terreinkennis en expertise.
  • Subsidies: De Provincie geeft financiële ondersteuning aan lokale besturen, organisaties, verenigingen, ...

Stel een vraag