Rwanda

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met haar partners een lange termijn partnerschap met de Rwandese Province du Sud.

Het partnerschap werkt aan de noden van:

 • Landbouwcoöperaties
 • Vrouwen en jongeren-ondernemers
 • Coöperaties van bijentelers
 • Kinderen met een beperking en hun families
 • Tienermoeders
 • Daders en slachtoffers van de genocide
 • Slachtoffers van huishoudelijk geweld

De partners zetten zich in voor elkaars doelgroepen en streven naar een inclusieve vredevolle en duurzame samenleving 

Initiatieven partners

Elke zes jaar bepalen de partners samen op welke thema’s ze inzetten. Vanaf 2020 ligt de focus op:

 • Plattelandsontwikkeling met focus op ondernemerschap van vrouwen, jongeren, ongehuwde moeders, gezinnen van personen met een beperking en andere kwetsbare groepen
 • Integratie van personen met een beperking door gespecialiseerde en inclusieve educatie, gezondheidszorg en revalidatie binnen de eigen gemeenschappen.
 • Voedselsoevereiniteit, bescherming van het milieu en weerbaarheid ten opzichte van de klimaatverandering.
 • Vredescultuur en versterking van burgerparticipatie.
 • Lobbywerk rond thema’s als bijenbescherming, rechten van personen met een beperking, …
 • Hygiëne en sanitatie
 • Sociaal vangnet bieden aan de meest kwetsbaren

Voorbeeld van samenwerking

HoGent is als transversale partner betrokken in onze partnerwerking met de Zuidprovincie in Rwanda. Vanuit hun verschillende departementen versterken ze de impact van de provinciale partneracties. HoGent, Provincie Oost-Vlaanderen, partnerorganisatie Pandamu en 2 professoren van de universiteit van Rwanda brachten samen een leerrijk bedrijfsbezoek aan een Oost-Vlaamse vruchtensapproducent.

De organisatie Pandamu investeert in de uitbouw van een sociaal bedrijf voor de productie van ananassap. Tijdens het bedrijfsbezoek deden ze inspiratie op en konden ze kennis uitwisselen rond duurzame productie.  

Uitdagingen voor de toekomst

 • Investeringen in de Rwandese regio stimuleren, zo kan de concertation onafhankelijk worden van subsidies zoals van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • Samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen.
 • Werkgelegenheid creëren in de Rwandese regio. 

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen en

Stel een vraag