De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Rwanda

De Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor een duurzaam partnerschap met de Rwandese Province du Sud. Ze werkt samen met zeven lokale organisaties en enkele Vlaamse partnerorganisaties. Het merendeel van de Rwandese bevolking leeft van landbouw.  De voorbije 10 jaar maakte Rwanda een enorme vooruitgang. Om de nog aanwezige armoede vanuit een zo breed mogelijk perspectief aan te pakken werken de partners samen en versterken ze elkaar en hun doelgroepen. Zij gaan samen voor een inclusieve samenleving met minder armoede en duurzame vrede. 

Werkwijze

Werkthema’s:

  • Voedselsoevereiniteit bevorderen
  • Inkomstenverwerving versterken
  • Personen met een handicap integreren
  • Vrouwen en jongeren laten participeren
  • Natuurlijke rijkdommen beschermen
  • Conflicten vreedzaam beheersen
  • Duurzame landbouw

 

De Vlaamse partners die de programma’s mee opvolgen en ondersteunen:

Sensibilisering in Oost-Vlaanderen

De Provincie ondersteunt vzw Kassoemai bij het project 'Rwanda Gebrieft'. Dit is een uitwisselingsproject tussen basisscholen in Oost-Vlaanderen en Rwanda voor leerlingen van de 5de en de 6de klassen. Door deze uitwisselingen leren de leerlingen zich in te leven in een voor hen volkomen vreemde cultuur. Vier maal per jaar wisselen ze brieven, tekeningen, foto's en ander beeldmateriaal uit om elkaar beter te leren kennen. 

Stel een vraag