Beleidsplan ruimte

Op 22 maart 2023 gaf de provincieraad haar goedkeuring voor het ontwerp van het beleidsplan ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’.

Bekijk een korte en eenvoudige samenvatting van de strategische visie en de 3 beleidskaders volgens het ontwerp aan de hand van kaarten, beeld en tekst:

Ontwerp in detail

Wil je meer informatie of wil je dieper in detail op een bepaald thema ingaan? Bekijk het ontwerp volledig:

Tijdens de opmaak van het plan onderzoekt de Provincie ook de effecten op het milieu.

Meer info en reageren

Nu het ontwerp beleidsplan is goedgekeurd door de provincieraad, stellen we het graag aan jullie voor tijdens:

Waarom?

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de Provincie aan een beleidsplan ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. 

Daarvoor volgen we een uitgebreide procedure zodat we breed gedragen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek, overleg en participatie.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijhorende beleidskaders zullen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61