Wat is het plan?

Het voorontwerp voor het nieuw ruimtelijk beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-vlaanderen 2050’ vormt de basis voor het overlegtraject van dit jaar richting ontwerp.

Bekijk kort en eenvoudig de strategische visie en de 3 beleidskaders volgens het voorontwerp aan de hand van kaarten, beeld en tekst:

Voorontwerp in detail

Wil je meer informatie of wil je dieper in detail op een bepaald thema ingaan? Bekijk het voorontwerp volledig:

 

Tijdens de opmaak van het plan onderzoekt de Provincie ook de effecten op het milieu.

Overleg en reageren

In het voorjaar van 2022 gingen we in overleg met de gemeenten en andere partners om de inhoud van het voorontwerp te bespreken en te luisteren naar wat er leeft op ruimtelijk vlak. 

Naast overleg met gemeenten was er ook individueel overleg mogelijk voor een breed publiek. Omdat we naar de volgende fase van het traject zijn gegaan, is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken. Uiteraard mag je nog altijd contact met opnemen via mail of telefoon om vragen te stellen.

In het voorjaar van 2023 stellen we het ontwerp beleidsplan voor en bieden wij iedereen opnieuw de mogelijkheid om hierop te reageren.

Bekijk de volgende stappen na dit voorontwerp.

Waarom?

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de Provincie aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. 

Daarvoor volgen we een uitgebreide procedure zodat we breed gedragen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek, overleg en participatie.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijhorende beleidskaders zullen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61