Dit was het openbaar onderzoek

Sinds de conceptnota van het beleidsplan ruimte in 2019, kon er op verschillende momenten in de procedure gereageerd worden op de plannen:

Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan en ontwerp plan-MER

Op 22 maart 2023 had de provincieraad het ontwerp van het beleidsplan ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorlopig vastgesteld. Naast het ontwerp beleidsplan ruimte was er een ontwerp plan-milieueffectenrapport opgemaakt. Dat is verplicht zodat iedereen kan zien welk effecten het ontwerp beleidsplan ruimte zal hebben op het milieu.

Tijdens het openbaar onderzoek kon je je reacties indienen op het ontwerp beleidsplan ruimte en het ontwerp plan-MER. Het openbaar onderzoek liep van 21 april 2023 tot en met 19 juli 2023.

Je kon het ontwerp beleidsplan ruimte en het ontwerp plan-MER vanaf 21 april 2023 op verschillende plaatsen vinden:

  • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen
  • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Op de website

We maakten een ingesproken presentatie waarin we het beleidsplan ruimte uitleggen. Die presentatie kon je gebruiken om het beleidsplan toe te lichten in jouw organisatie, adviesraad, gemeenteraad, ...

In de periode van het openbaar onderzoek organiseerden we op verschillende plaatsen in de provincie infomomenten. Daarnaast organiseerden we in samenwerking met verschillende gemeenten een tentoonstelling die kort uitlegt wat het ontwerp beleidsplan inhield. 

Studiedag en publieksmoment

De Provincie organiseerde een studiedag op vrijdag 28 april 2023 voor iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het ruimtelijk beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Daarnaast organiseerde de Provincie een publieksmoment op zaterdag 29 april om iedereen op een aangename manier kennis te laten maken met ruimtelijke planning en om het ontwerp beleidsplan ruimte eenvoudig uit te leggen. Bezoekers konden er een infomarkt en interactieve tools bezoeken, luisteren naar een toelichting over het beleidsplan, deelnemen aan focusgroepen en in gesprek gaan met de Provincie.

Toelichtingen in mei en juni 2023

In mei en juni organiseerden we 4 toelichtingen over het beleidsplan, verspreid over de provincie. We namen samen een duik in de inhoud van het beleidsplan. Nadien was er ruimte voor vragen.

Rondreizende tentoonstelling

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek reisde er een tentoonstelling rond in de provincie die kort uitlegde wat het beleidsplan ruimte inhield. 

>> Bekijk waar en wanneer de rondreizende tentoonstelling halt hield

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61