Timing

De Provincie volgt een vaste procedure voor het opmaken van het beleidsplan ruimte. Tegelijkertijd loopt ook het onderzoek naar de milieueffecten van het beleidsplan ruimte.

Benieuwd naar de stand van zaken?

Fases opmaak beleidsplan Ruimte

FASE IN DE PROCEDURE

STATUS

DATUM

Voorbereidende fase: kernnota

Afgerond

2016

Startbeslissing provincieraad

Afgerond

januari 2019

Goedkeuring conceptnota

Afgerond

juni 2019

Raadpleging publiek en adviesvraag conceptnota

Afgerond

najaar 2019

Inhoudelijke onderzoeken

Afgerond

2020 - 2021

Voorontwerp beleidsplan

Afgerond

april 2022

Informeel overlegtraject

Afgerond

vanaf mei 2022 tot november 2022

Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
Goedgekeurd 22 maart 2023
Openbaar onderzoek Afgerond 21 april 2023 - 19 juli 2023

Intrekking voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan

Ingetrokken

6 september 2023

Verwerking reacties openbaar onderzoek Lopend  
Opmaak nieuw ontwerp In voorbereiding  
Voorlopige vaststelling nieuw ontwerp   2027

Openbaar onderzoek

   
Defintieve vaststelling    

Opmaak milieueffectenrapport

Om de effecten van het nieuw Beleidsplan Ruimte op het milieu te onderzoeken, maakt de Provincie een milieueffectenrapport op. 

FASE IN DE PROCEDURE

STATUS

DATUM

Opmaak kennisgevingsnota

Afgerond

april 2021

Kennisgeving v.h. milieueffectenonderzoek

Afgerond

Zomer 2021

Verwerking reacties en adviezen

Afgerond

2021

Ontwerp milieueffectenrapport

Afgerond

2021 - 2023

Openbaar onderzoek

Afgerond

21 april 2023 - 19 juli 2023

Intrekking ontwerp milieueffectenrapport
Intrekking 6 september 2023
Verwerking reacties openbaar onderzoek Lopend  
Opmaak nieuw ontwerp milieueffectenrapport    
Openbaar onderzoek    
Definitieve vaststelling    

Nuttige links

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61