Kernnota

Een eerste denkoefening voor het nieuw Beleidsplan Ruimte gaf de kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 als resultaat. Die kernnota beschrijft waar de Provincie op ruimtelijk vlak naar streeft op lange termijn. De kernnota werd in de conceptnota opgenomen in de strategische visie.

 

De bouwstenen van de kernnota zijn:

 • Acht waarden
 1. Gezondheid en veiligheid
 2. Kwaliteit en comfort
 3. Klimaatgezondheid
 4. Identiteit en authenticiteit
 5. Autonomie robuustheid
 6. Welvaart
 7. Rechtvaardigheid
 8. Sociale cohesie en inclusie

 

 • Vier ruimtelijke principes
 1. Nabijheid en bereikbaarheid
 2. Multifunctioneel ruimtegebruik
 3. Ecosysteemdiensten versterken
 4. Maatschappelijke betaalbaarheid

 

 • Vijf werkvelden
 1. Ruimtelijke governance
 2. Sensibilisering en transitiemanagement
 3. Sterkere gebiedsgerichte benadering
 4. Instrumenten en hefbomen
 5. Realisatiegericht aan de slag

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61