Voorontwerp

Op 7 april 2022 keurde de deputatie het voorontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ goed. 

Bekijk een korte en eenvoudige samenvatting van de strategische visie en de 3 beleidskaders volgens het voorontwerp aan de hand van kaarten, beeld en tekst

Voorontwerp in detail

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61