De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Omgevingscontract

Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de Provincie. Voor wie extra steun op maat wil, is er het omgevingscontract. De Provincie wil via het omgevingscontract op een flexibele manier inspelen op lokale noden en haar terreinkennis en expertise, in uw stad of gemeente inzetten.

Hoe werkt het?

In ruil voor een financiële bijdrage, biedt een team van deskundigen technisch wetenschappelijke, juridische, beleids- of procesmatige of educatieve ondersteuning. Gemeenten met een omgevingscontract krijgen bovendien 50% korting op laboratoriumonderzoeken en metingen. Met het omgevingscontract kan een gemeente talrijke projecten realiseren, zoals geluidshinder bij een muziekevenement voorkomen, een warmtezoneringsplan opmaken of een kinderfietsbibliotheek oprichten.

Gevarieerd aanbod

Het omgevingscontract biedt gemeenten gevarieerde ondersteuning bij projecten rond:

  • klimaat, 
  • duurzaam wonen en bouwen, 
  • energie, 
  • mobiliteit, 
  • water, 
  • lucht en geluid, 
  • bodem, 
  • natuur en landschap, 
  • natuur- en milieu-educatie en 
  • lokale economie. 

Bekijk het volledige aanbod van het omgevingscontract.

Het aanbod breiden we de komende jaren verder uit.

Brochure omgevingscontract

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02