Omgevingscontract

Alle 60 Oost-Vlaamse gemeenten sloten een omgevingscontract af met de Provincie. Via het omgevingscontract spelen we in op lokale noden en zetten we onze terreinkennis en expertise in in elke stad of gemeente.

Wat houdt het in?

In ruil voor een betaalbare bijdrage:

  • kan je beroep doen op een team van deskundigen die ondersteuning en advies geven op technisch, wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en educatief vlak.
  • kan je intekenen op een uitgebreid aanbod van projecten
  • kan je gebruik maken van heel wat dienstverlening
  • krijg je 50% korting op onderzoeken, metingen en analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

De vermelde prijzen per project zijn richtprijzen. De werkelijke prijs wordt in overleg met de gemeente afgesproken vóór de start van een project.

Aanbod

Het aanbod van het omgevingscontract is gegroepeerd per thema: klimaat, lokale economie en voeding, duurzaam wonen en bouwen, energie, mobiliteit, water, lucht en geluid, bodem, natuur, landschap en platteland, natuur- en milieueducatie en erfgoed.

Dit aanbod is niet limitatief, maatwerk is altijd mogelijk.

Lees de volledige brochure van het omgevingscontract.

Interesse?

Digitaal inspiratiemoment

Het omgevingscontract bevat verschillende projecten over droogte en water, specifiek voor lokale besturen. Het gaat zowel om technisch wetenschappelijk advies en begeleiding op maat als om participatieve trajecten. Tijdens het inspiratiemoment op 13 juni 2023 werden enkele van deze projecten toegelicht:

>> Herbekijk de webinar of download de presentaties van het digitaal inspiratiemoment rond droogte en water.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02