Omgevingscontract

Alle 60 Oost-Vlaamse gemeenten sloten een omgevingscontract af met de Provincie. Via het omgevingscontract spelen we in op lokale noden en zetten we onze terreinkennis en expertise in in elke stad of gemeente.

Wat houdt het in?

In ruil voor een betaalbare bijdrage:

 • kan je beroep doen op een team van deskundigen die ondersteuning en advies geven op technisch, wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en educatief vlak.
 • kan je intekenen op een uitgebreid aanbod van projecten
 • kan je gebruik maken van heel wat dienstverlening
 • krijg je 50% korting op onderzoeken, metingen en analyses uitgevoerd door het laboratorium (volgens de prijslijst van het PCM)

De vermelde prijzen per project zijn richtprijzen. De werkelijke prijs wordt in overleg met de gemeente afgesproken vóór de start van een project.

Aanbod

Het aanbod is gegroepeerd per thema. Dit aanbod is niet limitatief, maatwerk is altijd mogelijk. 

 • pcm
 • vergunningen
 • klimaat
 • duurzaam wonen en bouwen
 • energie
 • mobiliteit
 • water
 • lucht en geluid
 • bodem
 • natuur en landschap
 • natuur- en milieu-educatie
 • lokale economie

Bekijk het volledige aanbod van het omgevingscontract.

Het aanbod wordt steeds verder uitgebouwd.

Brochure omgevingscontract

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02