GeWOONtebreker

Wil je weten of er draagvlak is voor meer trage verplaatsingen of gedeelde ruimtes in jouw stad? Of is dit draagvlak er, maar weet je niet hoe je nu verder moet? Met geWOONtebreker zetten we een participatief traject op dat zoekt naar duurzame gedragsveranderingen in de woonomgeving. We werken samen met het lokaal bestuur en haar inwoners handvaten uit voor een duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid. 

Inhoudelijk kan het proces over veel aspecten gaan:

 • Densiteit: Hoe kunnen we woongebieden versterken en de ruimte beter gebruiken zonder in te boeten aan levens- en woonkwaliteit?
 • Collectiviteit: Hoe kunnen burgers zich organiseren zodat ze meer kunnen delen? Dit kan gaan over buitenruimte, maar evenzeer over auto’s of een grasmachine.
 • Slimme locatie: Hoe kunnen burgers meehelpen om de gemeente zodanig te organiseren dat iedereen vlot toegang heeft tot scholen, winkels, ontspanningsmogelijkheden e.d.?

Projectinhoud en verloop

Bij inschrijving van een geWOONtebreker-traject geef je als stad of gemeente in grote lijnen aan wat de inhoud van het traject zal zijn. Weet je niet zeker of jouw traject past binnen geWOONtebreker? Neem dan contact met ons op, wij helpen je op weg. Je kunt ook met één of meer gemeenten samen een traject inschrijven. We raden je dan wel aan om met jouw intercommunale samen te werken voor de inschrijving. Na de inschrijving zitten we samen om stap 1 tot en met 4 te doorlopen en scherp te stellen. De stappen 5 tot en met 7 doorlopen we tijdens en na het traject.

 1. Doelstelling: We bepalen samen wat we met het participatieproces willen bereiken en in welke zone. Verder kiezen we één thema of focus waarmee we aan de slag gaan.
 2. Participatiegraad: We bepalen welk niveau van participatie de stad of gemeente wil bereiken. Dit kan gaan van informeren tot cocreatie of misschien wel zelfbestuur.
 3. Doelgroep: We brengen de verschillende belanghebbenden in kaart.
 4. Praktische afspraken: We maken afspraken over o.a. de timing, de communicatiestrategie, participatiemethodieken, rollen en locaties. We vragen het engagement van het college om mee in te stappen in het proces, middelen te voorzien en kansen te creëren om tot verandering te komen.
 5. Organisatie participatie: We organiseren participatie breed, zowel online als op het terrein. We vragen de gemeente om de praktische kant van participatiemomenten en de communicatie hierover op te pakken, de Provincie zal helpen bij de organisatie.
 6. Evaluatie: Na het traject evalueren we hoe alles verlopen is, wat we bereikt hebben en kijken we hoe geWOONtebreker verder opgevolgd kan worden.
 7. Beleidsaanbevelingen en inspiratienota: Het participatiebureau bundelt de resultaten van het traject in een inspiratienota met aanbevelingen voor het woonbeleid van de gemeente. Dankzij het participatietraject heeft de gemeente gedragen beleidsaanbevelingen o.a. voor concrete acties.

Prijs

De prijs is afhankelijk van de opzet en grootte van het traject. Het maximumbedrag is 10 000 EUR per traject. De stad of gemeente voorziet 1/3 van de kostprijs en de Provincie draagt het resterende deel bij. Met deze bijdrage wordt de ondersteuning van het participatiebureau bekostigd. De stad/gemeente betaalt geen werkingskosten van de Provincie. Workshops en toelichtingen op locatie kunnen we op vraag voorzien.

Alle Oost-Vlaamse gemeenten die een omgevingscontract hebben, kunnen dit proces starten.

Deelnemen?

Wil jij ook een deelnemende gemeenten worden? Stel je kandidaat. Jaarlijks kunnen drie projecten rekenen op onze ondersteuning.

Praktijkvoorbeelden

In 2021 namen Wetteren en Lokeren deel aan GeWOONtebreker. Uit elk traject kan je lessen trekken die toepasbaar zijn voor andere steden en gemeenten in de provincie. We bundelen deze praktijkervaring zodat jullie van elkaar kunnen leren. 

 • Wetteren: Wetteren zet in op een aangenaam, leefbaar centrum door te kiezen voor een inhoudelijke focus 'Verplaatsingsgedrag van en naar het centrum'. Er is aandacht voor minder CO₂-uitstoot en aangename verplaatsingen. Uit de online burgerbevraging (meer dan 1000 respondenten) blijkt dat een meerderheid van de burgers meer groenvoorzieningen in en rond het centrum wil. Dan willen zij de auto vaker laten staan en op de fiets springen. 
  • Praktijkervaring gemeente Wetteren:  Hoe versterk je participatietrajecten? Hoe betrek je burgers en ondernemers nog meer? Hoe zet je hen aan tot actie? Hoe organiseer je fysieke of digitale participatiemomenten met grotere opkomst?
 • Lokeren: De sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk in Lokeren wil inzetten op intergenerationeel wonen. Via een bevraging onder haar inwoners heeft zij in kaart gebracht wat wensen en knelpunten zijn bij intergenerationeel wonen. Wijkambassadeurs uit verschillende wijken betrekken bewoners bij het traject. Tuinwijk organiseert inloopmomenten om met jonge en oude bewoners na te denken over hoe intergenerationeel wonen er in de toekomst idealiter uit komt te zien.
  • Praktijkervaring Tuinwijk Lokeren: Hoe zorg je ervoor dat bewoners van verschillende leeftijdsgroepen goed samen kunnen wonen in een intergenerationele wijk? Wat kun je als huisvestingsmaatschappij doen en hoe kan de gemeente hierbij helpen? Waar hebben bewoners ondersteuning bij nodig en hoe kan de ruimte deze groepen samenbrengen?

Meer info

Herbekijk het webinar geWOONtebreker van 17 maart 2022.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40