Steunmelding Europese Unie

Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 (Groepsvrijstelling Landbouw) verklaart dat bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun. 

Ondernemingen in moeilijkheden en bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering van eerdere steun bestaat, zijn uitgesloten van steun.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en Afdeling 5 en de artikelen 21, 24, 31 en 38 van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Viaverda vzw – werkingstoelage en investeringstoelage

Op 1 april 2024 fuseerden de drie Oost-Vlaamse Proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt (PCA, PCG en PCS) tot Viaverda vzw. Viaverda kiest er resoluut voor om teeltgericht en laagdrempelig te blijven werken, dicht bij de ondernemers. Viaverda zal vanuit diepgaande praktijkkennis uitdagingen aangaan en kansen grijpen. Viaverda wil praktische antwoorden bieden en stevige wortels creëren voor innovatieve groei. Viaverda bundelt de expertise van de drie praktijkcentra in één krachtige organisatie. Viaverda zal vanuit haar twee sites, in Destelbergen en Kruisem, de Vlaamse land- en tuinbouwer en groenvoorziener ondersteunen. De infrastructuur in Destelbergen bevindt zich midden tussen de voornaamste teeltgebieden in bloemisterij en boomkwekerij en is volledig afgestemd op onderzoek en demonstratie in sierteelt en groenvoorziening. In Kruisem sluit de site mooi aan bij de teeltgebieden in groenten en aardappelen en is er uitmuntende infrastructuur voor zowel openluchtteelten als groenteteelt onder bescherming.

Meer informatie op de website van Viaverda.

Deze steunmaatregelen zijn vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 2022/2472 op basis van artikel 38: steun voor onderzoek en, ontwikkeling en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector.

Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw - werkingssubsidie

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) is het moederbedrijf die Floraliën Gent beheert en organiseert. 

De Floraliën willen het duurzaam platform zijn voor promotie, erkenning en dynamiek van de land- en tuinbouwsector en van de handel, diensten en professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn. 

Meer informatie over de KMLP en de Floraliën op de website van de Floraliën

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw, tuinbouw en platteland verhogen en wil de sierteelt, als toonaangevende sector in Oost-Vlaanderen, ondersteunen. In dit kader kent ze een subsidie toe aan de Koninklijke Maatschappij - voor Landbouw- en Plantkunde.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen vzw – werkingstoelage

De Provinciale Pomologische Vereniging is een vereniging die:

  • wetenschappelijke informatie verzamelt en verspreidt
  • en een plaatselijke professionele ondersteuning geeft aan fruitkwekers. 

De leden worden geïnformeerd via voorlichtingsbijeenkomsten, tijdschrift, website, proeftuinwerking, …

De Provincie steunt de Pomologische Vereniging via een jaarlijkse werkingstoelage.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 5 en Artikel 38 (Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de landbouw- en bosbouwsector) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen – werkingstoelage

De Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen geeft advies, voert projecten uit en subsidieert land- of tuinbouwers en verenigingen om de sector te ondersteunen.
De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om  tussen te komen in de werkingskosten van de Provinciale Landbouwkamer.

Meer informatie over de werking van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen kan je opvragen via landbouwkamer@oost-vlaanderen.be.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Plattelandscentrum Meetjesland vzw – werkingstoelage

Plattelandscentrum Meetjesland vzw is een samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw.

Dit plattelandscentrum onderneemt initiatieven om landbouw- en platteland te promoten bij het grote publiek door onder andere:

  • het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten
  • het aanbieden van hoeve-en streekproducten;
  • een ruim aanbod groepsarrangementen;
  • het bewaren van immaterieel erfgoed;
  • een interactief bezoekerscentrum
  • het beheer van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve;
  • het ontwikkelen van workshops

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om tussen te komen in de werkingskosten van de vzw.

Meer informatie op de website van het Plattelandscentrum Meetjesland.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

WERKERS agro bedrijfshulp vzw – werkingstoelage

WERKERS ondersteunt ondernemingen met een mensgericht aanbod voor de organisatie van werk, binnen een legaal kader. Land- en tuinbouwbedrijven genieten van bijkomende diensten, wat hen in staat stelt om specifieke sectoruitdagingen het hoofd te bieden.

WERKERS zet tijd en middelen van tuin- en landbouwers in voor maatschappelijke taken en verstevigt de positie van de land- en tuinbouwsector in de samenleving.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten in Oost-Vlaanderen van WERKERS agro bedrijfshulp tussen te komen.

Meer informatie op de website van werkers.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 23 (Steun voor bedrijfsvervangingsdiensten in de landbouwsector) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Subsidies toegekend op basis van een reglement

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79