Steunmelding Europese Unie

Verordening (EU) nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014 (Groepsvrijstelling Landbouw) verklaart bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden verenigbaar met de interne (Europese) markt.

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun. 

Ondernemingen in moeilijkheden en bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering van eerdere steun bestaat, zijn uitgesloten van steun.

De hierna opgesomde steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de Verordening (EU) Nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.

Nominatief toegekende subsidies

Subsidie aan Bioforum Vlaanderen vzw

BioForum Vlaanderen is een promotiecentrum voor biologische landbouw en voeding, en geeft advies aan biologische boeren en de consument.

BioForum geeft informatie over o.a. het keurmerk biogarantie, subsidies aan biologisch boeren, plaatsen waar u bioproducten kunt vinden, hoe u bioproducten kunt herkennen enz.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van BioForum Vlaanderen tussen te komen.

Meer informatie op de website van BioForum Vlaanderen vzw.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaat-regelen.

Subsidie aan Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) vzw

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het centrum bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving. Het CVBB is actief over heel Vlaanderen waarbij de medewerkers opereren vanuit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw en enkele medewerkende instanties.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van CVBB tussen te komen.

Meer informatie op de website van CVBB vzw.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Subsidie aan Waterportaal

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten het Waterportaal tussen te komen.

Meer informatie op de website van het Waterportaal.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Subsidie aan Agriflanders

Agriflanders is de grootste land- en tuinbouwbeurs in Vlaanderen en vindt om de twee jaar plaats in Gent.

De Provincie voorziet een subsidie om in de werkingskosten van Agriflanders tussen te komen.

Meer informatie op de website van Agriflanders.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Subsidie aan Internationale Werktuigendagen 

De Internationale Werktuigendagen is de belangrijkste beurs voor landbouwuitrusting en vindt om de twee jaar plaats in Oudenaarde.

De Provincie voorziet een subsidie om in de werkingskosten van de Internationale Werktuigendagen tussen te komen.

Meer informatie op de website van de Internationale Werktuigendagen.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Subsidie aan Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) is het moederbedrijf die Floraliën Gent beheert en organiseert. 

De Floraliën willen het duurzaam platform zijn voor promotie, erkenning en dynamiek van de land- en tuinbouwsector en van de handel, diensten en professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn. 

Meer informatie over de KMLP en de Floraliën op de website van de Floraliën 2020

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw, tuinbouw en platteland verhogen en wil de sierteelt, als toonaangevende sector in Oost-Vlaanderen, ondersteunen. In dit kader kent ze een subsidie toe aan de Koninklijke Maatschappij Voor Landbouw- en Plantkunde.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaatregelen.

Subsidies toegekend op basis van een reglement

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79