Steunmelding Europese Unie

Verordening (EU) nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014 (Groepsvrijstelling Landbouw) verklaart dat bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden verenigbaar met de interne (Europese) markt.

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun. 

Ondernemingen in moeilijkheden en bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering van eerdere steun bestaat, zijn uitgesloten van steun.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I en II en artikelen 21, 24 en 31 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie .

Subsidies aan de Provinciale Proefcentra

Ter ondersteuning van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het praktijkonderzoek in de land- en tuinbouw verleent de Provincie Oost-Vlaanderen steun via een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage aan het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) vzw, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) vzw en het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw.

Deze steunmaatregelen zijn vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 702/2014 op basis van artikel 31: steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector.

Meer informatie op de webpagina over de proefcentra

 • Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw – investeringstoelage en werkingstoelage
 • Proefcentrum voor de Sierteelt vzw – investeringstoelage en werkingstoelage
 • Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw - werkingstoelage

Bioforum Vlaanderen vzw - werkingsubsidie

BioForum Vlaanderen is een promotiecentrum voor biologische landbouw en voeding, en geeft advies aan biologische boeren en de consument.

BioForum geeft informatie over o.a. het keurmerk biogarantie, subsidies aan biologisch boeren, plaatsen waar u bioproducten kunt vinden, hoe u bioproducten kunt herkennen enz.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van BioForum Vlaanderen tussen te komen.

Meer informatie op de website van BioForum Vlaanderen vzw.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaat-regelen.

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) vzw - werkingstoelage

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het centrum bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving. Het CVBB is actief over heel Vlaanderen waarbij de medewerkers opereren vanuit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw en enkele medewerkende instanties.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van CVBB tussen te komen.

Meer informatie op de website van CVBB vzw.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Het Waterportaal - werkingstoelage

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten het Waterportaal tussen te komen.

Meer informatie op de website van het Waterportaal.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 31: steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector.

Agriflanders - werkingstoelage

Agriflanders is de grootste land- en tuinbouwbeurs in Vlaanderen en vindt om de twee jaar plaats in Gent.

De Provincie voorziet een subsidie om in de werkingskosten van Agriflanders tussen te komen.

Meer informatie op de website van Agriflanders.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Internationale Werktuigendagen - werkingstoelage Agribevents vzw

De Internationale Werktuigendagen is de belangrijkste beurs voor landbouwuitrusting en vindt om de twee jaar plaats in Oudenaarde.

De Provincie voorziet een subsidie om in de werkingskosten van de Internationale Werktuigendagen tussen te komen.

Meer informatie op de website van de Internationale Werktuigendagen.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht en voorlichting.

Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw - werkingssubsidie

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) is het moederbedrijf die Floraliën Gent beheert en organiseert. 

De Floraliën willen het duurzaam platform zijn voor promotie, erkenning en dynamiek van de land- en tuinbouwsector en van de handel, diensten en professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn. 

Meer informatie over de KMLP en de Floraliën op de website van de Floraliën 2020

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw, tuinbouw en platteland verhogen en wil de sierteelt, als toonaangevende sector in Oost-Vlaanderen, ondersteunen. In dit kader kent ze een subsidie toe aan de Koninklijke Maatschappij - voor Landbouw- en Plantkunde.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaatregelen.

Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen vzw – werkingstoelage

De Provinciale Pomologische Vereniging is een vereniging die:

 • wetenschappelijke informatie verzamelt en verspreidt
 • en een plaatselijke professionele ondersteuning geeft aan fruitkwekers. 

De leden worden geïnformeerd via voorlichtingsbijeenkomsten, tijdschrift, website, proeftuinwerking, …

De Provincie steunt de Pomologische Vereniging via een jaarlijkse werkingstoelage.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 702/2014 op basis van artikel 31: steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector.

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw - werkingstoelage

 

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsverband wil de overheid én het bedrijfsleven informeren, ondersteunen en  laten samenwerken om voldoende duurzame mestverwerking te realiseren in Vlaanderen.

De Provincie stimuleert innovatie en onderzoek via een werkingstoelage aan proefcentra en organisaties zoals VCM. 

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de vzw tussen te komen.

Meer informatie op de website van VCM.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht.

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen – werkingstoelage

De Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen geeft advies, voert projecten uit en subsidieert land- of tuinbouwers en verenigingen om de sector te ondersteunen.
De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om  tussen te komen in de werkingskosten van de Provinciale Landbouwkamer.

Meer informatie over de werking van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen kan je opvragen via landbouwkamer@oost-vlaanderen.be.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht.

Plattelandscentrum Meetjesland vzw – werkingstoelage

Plattelandscentrum Meetjesland vzw is een samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw.

Dit plattelandscentrum onderneemt initiatieven om landbouw- en platteland te promoten bij het grote publiek door onder andere:

 • het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten
 • het aanbieden van hoeve-en streekproducten;
 • een ruim aanbod groepsarrangementen;
 • het bewaren van immaterieel erfgoed;
 • een interactief bezoekerscentrum
 • het beheer van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve;
 • het ontwikkelen van workshops

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om tussen te komen in de werkingskosten van de vzw.

Meer informatie op de website van het Plattelandscentrum Meetjesland.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaatregelen.

Subsidies toegekend op basis van een reglement

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79