Steunmelding Europese Unie

Verordening (EU) nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014 (Groepsvrijstelling Landbouw) verklaart bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden verenigbaar met de interne (Europese) markt.

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun. 

Ondernemingen in moeilijkheden en bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering van eerdere steun bestaat, zijn uitgesloten van steun.

De hierna opgesomde steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de Verordening (EU) Nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.

Nominatief toegekende subsidies

Subsidie aan Proefcentra

Ter ondersteuning van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het praktijkonderzoek in de land- en tuinbouw verleent de Provincie Oost-Vlaanderen steun via een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage aan het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) vzw, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) vzw en het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 702/2014 op basis van artikel 31: steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector.

Meer informatie over de proefcentra vind je hier.

Subsidie aan de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

De Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen geeft advies, voert projecten uit en subsidieert land- of tuinbouwers en verenigingen om de sector te ondersteunen. 

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de Provinciale Landbouwkamer tussen te komen. 

Meer informatie over de werking van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen kan je opvragen via landbouwkamer@oost-vlaanderen.be.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht.

Subsidie aan Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Plattelandscentrum Meetjesland vzw is een samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw. 

Dit plattelandscentrum onderneemt initiatieven om landbouw en platteland in de belangstelling te houden bij het grote publiek door bv.:

  • het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten;
  • het aanbieden van hoeve-en streekproducten;
  • een ruim aanbod groepsarrangementen;
  • het bewaren van immaterieel erfgoed;
  • een interactief bezoekerscentrum;
  • het beheer van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve;
  • het ontwikkelen van workshops.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de vzw tussen te komen. 

Meer informatie over het Plattelandscentrum Meetjesland vzw vind je hier.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaat-regelen.

Subsidie aan de Provinciale Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen

De Provinciale Pomologische Vereniging is een vereniging die wetenschappelijke informatie verzamelt, verspreidt en een plaatselijke professionele ondersteuning geeft aan fruitkwekers. De leden worden geïnformeerd via voorlichtingsbijeenkomsten, een tijdschrift, een website, proeftuinwerking, … .

De Provincie steunt de Pomologische Vereniging via een jaarlijkse werkingstoelage.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht.

Subsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. 

Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven en beoogt om beide te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties zoals het VCM.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de vzw tussen te komen. 

Meer informatie over het VCM vind je hier.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: kennisoverdracht.

Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) is de moeder-maatschappij die Floraliën Gent beheert en organiseert. 

De KMLP werd opgericht in 1808 en vierde haar 200-jarig bestaan in 2008.

De Floraliën willen het duurzaam platform zijn voor promotie, erkenning en dynamiek van de land- en tuinbouwsector en van de handel, diensten en professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn. 

Meer informatie over de KMLP en de Floraliën vind je op de website hier

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw, tuinbouw en platteland verhogen en wil de sierteelt, als toonaangevende sector in Oost-Vlaanderen, ondersteunen. In dit kader kent ze een subsidie toe aan de Koninklijke Maatschappij Voor Landbouw- en Plantkunde.

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: afzetbevorderingsmaatregelen.

Subsidies toegekend op basis van een reglement

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79