Steunmelding Europese Unie

Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 (Groepsvrijstelling Landbouw) verklaart dat bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun. 

Ondernemingen in moeilijkheden en bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering van eerdere steun bestaat, zijn uitgesloten van steun.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en Afdeling 5 en de artikelen 21, 24, 31 en 38 van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Subsidies aan de Provinciale Proefcentra

Ter ondersteuning van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het praktijkonderzoek in de land- en tuinbouw verleent de Provincie Oost-Vlaanderen steun via een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage aan het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) vzw, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) vzw en het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw.

Deze steunmaatregelen zijn vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EU) nr. 2022/2472 op basis van artikel 38: steun voor onderzoek en, ontwikkeling en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector.

Meer informatie op de webpagina over de proefcentra

 • Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw – investeringstoelage en werkingstoelage
 • Proefcentrum voor de Sierteelt vzw – investeringstoelage en werkingstoelage
 • Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw - werkingstoelage

Het Waterportaal - werkingstoelage

Het Waterportaal heeft een loketfunctie waar land- en tuinbouwers advies kunnen krijgen over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten het Waterportaal tussen te komen.

Meer informatie op de website van het Waterportaal.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 5 en Artikel 38 (Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw - werkingssubsidie

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) is het moederbedrijf die Floraliën Gent beheert en organiseert. 

De Floraliën willen het duurzaam platform zijn voor promotie, erkenning en dynamiek van de land- en tuinbouwsector en van de handel, diensten en professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn. 

Meer informatie over de KMLP en de Floraliën op de website van de Floraliën

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw, tuinbouw en platteland verhogen en wil de sierteelt, als toonaangevende sector in Oost-Vlaanderen, ondersteunen. In dit kader kent ze een subsidie toe aan de Koninklijke Maatschappij - voor Landbouw- en Plantkunde.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen vzw – werkingstoelage

De Provinciale Pomologische Vereniging is een vereniging die:

 • wetenschappelijke informatie verzamelt en verspreidt
 • en een plaatselijke professionele ondersteuning geeft aan fruitkwekers. 

De leden worden geïnformeerd via voorlichtingsbijeenkomsten, tijdschrift, website, proeftuinwerking, …

De Provincie steunt de Pomologische Vereniging via een jaarlijkse werkingstoelage.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 5 en Artikel 38 (Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de landbouw- en bosbouwsector) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen – werkingstoelage

De Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen geeft advies, voert projecten uit en subsidieert land- of tuinbouwers en verenigingen om de sector te ondersteunen.
De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om  tussen te komen in de werkingskosten van de Provinciale Landbouwkamer.

Meer informatie over de werking van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen kan je opvragen via landbouwkamer@oost-vlaanderen.be.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Plattelandscentrum Meetjesland vzw – werkingstoelage

Plattelandscentrum Meetjesland vzw is een samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins, Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw.

Dit plattelandscentrum onderneemt initiatieven om landbouw- en platteland te promoten bij het grote publiek door onder andere:

 • het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten
 • het aanbieden van hoeve-en streekproducten;
 • een ruim aanbod groepsarrangementen;
 • het bewaren van immaterieel erfgoed;
 • een interactief bezoekerscentrum
 • het beheer van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve;
 • het ontwikkelen van workshops

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om tussen te komen in de werkingskosten van de vzw.

Meer informatie op de website van het Plattelandscentrum Meetjesland.

Deze steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

WERKERS agro bedrijfshulp vzw – werkingstoelage

WERKERS ondersteunt ondernemingen met een mensgericht aanbod voor de organisatie van werk, binnen een legaal kader. Land- en tuinbouwbedrijven genieten van bijkomende diensten, wat hen in staat stelt om specifieke sectoruitdagingen het hoofd te bieden.

WERKERS zet tijd en middelen van tuin- en landbouwers in voor maatschappelijke taken en verstevigt de positie van de land- en tuinbouwsector in de samenleving.

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten in Oost-Vlaanderen van WERKERS agro bedrijfshulp tussen te komen.

Meer informatie op de website van werkers.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III , Afdeling 1 en Artikel 23 (Steun voor bedrijfsvervangingsdiensten in de landbouwsector) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Subsidies toegekend op basis van een reglement

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79