Subsidie voor dierenasielen of opvangcentra voor wilde dieren

Deze subsidie wil het dierenwelzijn in Oost-Vlaanderen bevorderen.

Doelgroep

 • Erkende dierenasielen
 • Erkende opvangcentra voor wilde dieren

Bedrag

Maximaal 3 000 EUR per aanvrager per jaar.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 31 (Steun voor dierenwelzijnsverbintenissen) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór 1 juli.
  Per erkend dierenasiel of erkend opvangcentrum kan jaarlijks maximaal 1 aanvraag worden ingediend.
 • De aanvrager
  • is een dierenasiel erkend door dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving of een opvangcentrum erkend door Agentschap Natuur en Bos;
  • heeft zijn zetel en activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juli naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar landbouw@oost-vlaanderen.be
 • Leg uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een financieel verslag voor aan de dienst Landbouw & Platteland.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

 

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79