Subsidie voor scholen die een bezoek brengen aan een actief land- of tuinbouwbedrijf

Deze subsidie is bedoeld voor scholen die in klasverband een bezoek brengen aan een actief land- of tuinbouwbedrijf.

Doelgroep

Scholen

Bedrag

Maximum 50 EUR per klas per bezoek.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • De aanvrager:
  • is een school met zetel en/of de activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • meldt het bezoek aan de dienst Landbouw & Platteland, uiterlijk 7 kalenderdagen voor het geplande bezoek;
  • kan per schooljaar voor dezelfde klas maximaal 6 aanvragen voor boerderijbezoeken indienen.
 • Het bedrijf:
 • Het bezoek:
  • is op voorhand gemeld;
  • duurt ten minste 2 uur;
  • telt geen overnachting.
 • De klas bestaat minstens uit 6 deelnemers, begeleiders niet meegerekend.
 • Een aanvraag voor een subsidie indienen uiterlijk 1 maand na de dag van het bedrijfsbezoek.

Procedure

 1. Maak een afspraak voor een bezoek met het landbouw- of tuinbouwbedrijf.
 2. Meld uiterlijk 7 kalenderdagen voor het geplande bezoek dit bedrijfsbezoek aan
  dienst Landbouw & Platteland via het digitaal subsidieplatform.

  Komt het bezoek in aanmerking voor een subsidie, dan ontvangt de school per e-mail een aanvraagformulier voor de subsidie.
 3. Laad het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 1 maand na de dag van het bedrijfsbezoek op via het digitaal subsidieplatform

  of e-mail het ingevulde formulier naar landbouweducatie@oost-vlaanderen.be

  of stuur het naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

De subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag