Subsidie voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van innovatieve projecten in de land- en tuinbouw.

Het thema voor 2023 is 'Oogst-Vlaanderen'.

Doelgroep

 • Lokale besturen
 • Vzw’s
 • Feitelijke verenigingen
 • Coöperatieve verenigingen

Bedrag

Minimaal 2 500 EUR en maximaal 25 000 EUR.

De steun wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I, II en III, Afdeling 1 en artikel 21 (Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties) van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Europese Commissie.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten minste één maand voor de aanvang van het project.
 • De aanvrager
  • is een lokaal bestuur, een vzw, een feitelijke vereniging of een coöperatieve vereniging;
  • heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project
  • draagt bij aan de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen en sluit aan bij het thema gekozen door de deputatie.
   Het thema voor 2023 is 'Oogst-Vlaanderen';
  • heeft niet tot doel winst te maken;
  • wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een maximale looptijd van 18 maanden te rekenen vanaf de beslissing van de deputatie.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
  Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier ten minste één maand voor de aanvang van het project naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar landbouw@oost-vlaanderen.be.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79