Trajectbegeleiding herbestemming kerken

Zoek je ondersteuning en begeleiding van A tot Z tijdens het participatietraject voor de herbestemming van de lokale parochiekerk? Dan is dit pakket helemaal wat je zoekt. 

Het traject

 • We starten met een verkennend gesprek in functie van jullie concrete behoeften en de inzetbaarheid van de toolbox. Op basis van jullie noden en vragen gaan we samen aan de slag om een maatwerktraject uit te werken. De omvang en duur van dit traject bepalen de prijs.
 • We werken samen met mensen uit de lokale gemeenschap, ambtenaren en beleidsmensen die de lokale situatie het beste kennen doordat ze er dagelijks in werken en leven. Die kennis is onontbeerlijk in het doorlopen van een participatietraject voor een kerkgebouw.
 • We evalueren in welke fase van het traject naar neven- of herbestemming je je bevindt en welke stappen er nog moeten gezet worden. In samenspraak worden doel, aanpak en gewenst resultaat verder verfijnd en afgestemd op de lokale situatie en noden.
 • Er wordt een procesarchitectuur ontwikkeld die stapsgewijs wordt uitgevoerd en gaandeweg kan worden bijgestuurd. Daarin leggen we de focus op het samenbrengen en/of versterken van een enthousiaste groep die meedenkt en meewerkt aan de invulling van het kerkgebouw en op termijn mogelijk mee kan instaan voor het beheer ervan.
 • Na een duidelijke en gerichte communicatie naar de gemeenschap komen we tot participatiebijeenkomsten waar ideeën verzameld, afgetoetst en verwerkt worden tot een gedragen toekomstvisie op het gebruik van het kerkgebouw. Die visie kan vervolgens, afhankelijk van de noden, in beeld gebracht worden door plannen, tekenen, ontwerpen, enz. maar ook door bijvoorbeeld tijdelijk gebruik waarbij ruimte is om in/rond het kerkgebouw te experimenteren.
 • De ervaringen en de resultaten hiervan verwerken we opnieuw in de visie en deze vormt de aanzet voor de effectieve realisatie van de neven- of herbestemming in de toekomst.
 • Binnen de dienstverlening van het omgevingscontract verwachten we dat de gemeente zich ertoe engageert een open participatief traject in te richten waarbij de resultaten van de participatie van invloed kunnen zijn op de volledige of gedeeltelijke beslissingen over de toekomst van de kerk.

Aanbod

Dit pakket bestaat uit:

 • Gratis informatieve behoeftenanalyse ter voorbereiding van de offerte
 • Toegang tot al het fysieke en digitale materiaal van de toolbox
 • Eén of meerdere advies- of coachinggesprekken
 • Workshops die dieper ingaan op de opbouw en methodiek van de toolbox en op het inzetten van de instrumenten eruit.
 • Infosessies gericht naar diverse doelgroepen zoals kerkbesturen, geïnteresseerde burgers, ondernemers, adviesraden, verenigingen en/of medewerkers.
 • Expertise over religieus erfgoed, participatie en co-creatie
 • Het verzamelen van een enthousiaste kopgroep die mee het traject uitstippelt
 • Ondersteunen bij de interne en externe communicatie
 • Het leiden en plannen van lokale (participatie)bijeenkomsten
 • Visieontwikkeling voor de toekomst van de kerk
 • Visualisatie van de toekomstvisie (in samenspraak)
 • Testfase van nieuwe invullingen begeleiden
 • Evaluatie en bijsturing 

Richtprijs

De richtprijs hangt af van de concrete noden en omvang van het maatwerktraject. Steden en gemeenten hebben via het omgevingscontract 50% korting. Wil je graag dit traject aangaan maar ben je geen gemeentebestuur? Vraag dit dan eerst na bij de bevoegde dienst/schepen in je gemeente. Wij kunnen je ook helpen bij dit contact.

Is begeleiding van A tot Z niet nodig voor jou, maar wil je toch op zeker spelen dan kan je ook gebruik maken van de toolbox met ondersteuning door experten.

Of heb je al ervaring en ga je volledig zelfstandig aan de slag, ontleen de toolbox.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00