Herbestemming voor de kerk vinden

Ben jij met je lokale gemeenschap op zoek naar een nieuwe of extra invulling van je parochiekerk? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Kerk in het midden-Toolbox

Via de toolbox kan je de dialoog op gang brengen en in 7 stappen een participatietraject doorlopen om tot een herbestemming van je parochiekerk te komen.

  1. Ken je kerk: Vinden er nog erediensten plaats? Of iets anders? Waar rekening mee houden als het gaat over eredienstendecreet, herbestemming of nevenbestemming?
  2. Vorm een kopgroep: Wie wil er meedoen? Welk doel stelt de groep voorop? Wat is de rol van kerkbestuur, gemeentebestuur of anderen?
  3. Laat het thema leven: Hoe kun je het best communiceren om inwoners op de hoogte te brengen? Hoe iedereen van de lokale gemeenschap erbij betrekken? 
  4. Vraag inwoners ideeën: Meer verschillende stemmen is beter voor het eindresultaat. Participatie en inspraak leiden tot meer betrokkenheid.
  5. Maak een stevig concept: Wat is de visie? Wat is het doel? Wat wordt het? Bijvoorbeeld een polyvalente zaal, multifunctionele ruimte of iets helemaal anders?
  6. Laat het concept zien: Door tekeningen en plannen aan de mensen te tonen. Visualiseren helpt mensen om te kijken en te begrijpen.
  7. Zet de eerste stappen: Wat zijn de stappen nu? Hoe pakten anderen het aan? Deden ze een beroep op een haalbaarheidsonderzoek? En wat met het erfgoed in de kerk?

Interesse?

Wij helpen jou graag op weg:

Inspiratie nodig?

Ontdek hoe lokale gemeenschappen tot nieuwe of bijkomende functies en ideeën voor hun plaatselijk kerkgebouw kwamen via de piloottrajecten van ‘Kerk in het midden’ en andere ervaringen:

Verdere inspiratie vind je ook bij het Kerk in het midden-Netwerk.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00