Ondersteuning gebruik Kerk in het midden-Toolbox

Ga je zelf aan de slag met de Kerk in het midden-Toolbox, maar zoek je voor bepaalde delen tijdens het (participatie)traject extra ondersteuning of begeleiding? Dat kan! 

Ondersteuning

We bieden begeleiding aan bij de voorbereiding en/of in de loop van het traject zonder dat we alles uit handen nemen, maar wel met de bedoeling dat jij/jullie het traject zo effectief en vlot mogelijk kunnen doorlopen.

Onze begeleiding kan bestaan uit workshops of infosessies die we samen met jou ter plaatse organiseren rond bepaalde thema’s of specifieke acties uit de Kerk in het midden-Toolbox. Leven er bijvoorbeeld vragen rond de neven- of herbestemming en de impact ervan op het kerkgebouw, het erfgoed erin, de omgeving enz.? Of vraag je je af welke methodiek het meest geschikt is om een participatiemoment in jouw gemeenschap te organiseren? Daar bieden we met deze workshops of infosessies een antwoord op.

In de loop van het traject kan het natuurlijk ook zijn dat je voor een uitdaging staat waar je niet meteen raad mee weet. Geen zorgen! Het is mogelijk om ons te contacteren en je vraag te stellen of voor te leggen. Soms kan het antwoord of de oplossing kort zijn en volstaat het om te (video)bellen, is er meer nodig dan spreken we persoonlijk af om je verder te helpen. Na dit advies of deze coaching ga je zelf weer verder om met behulp van de instrumenten en informatie in de toolbox tot een gedragen toekomstvisie op het gebruik van het kerkgebouw te komen.

We kunnen dus samen met jou bepalen wat er nodig is en ook bijsturen in de loop van het traject. Deze ondersteuning verloopt via het omgevingscontract.

Aanbod

Dit pakket bestaat uit:

  • Gratis toegang tot al het fysieke en digitale materiaal van de toolbox
  • Gratis verkennend(e) gesprek(ken)
  • Advies- of coachinggesprekken
  • Workshops die dieper ingaan op de opbouw en methodiek van de toolbox en op het inzetten van de instrumenten eruit.
  • Infosessies gericht naar diverse doelgroepen zoals kerkbesturen, geïnteresseerde burgers, ondernemers, adviesraden, verenigingen en/of medewerkers.
  • Expertise over religieus erfgoed
  • Expertise over participatie en co-creatie
  • Evaluatie en bijsturing 

Richtprijs

De richtprijs hangt af van de concrete noden. Coaching en inbreng van expertise worden verrekend aan uurtarief, een infosessie of workshop kost 150 EUR per dagdeel (korting ingerekend).

Steden en gemeenten hebben via het omgevingscontract korting. Wil je graag dit traject aangaan maar ben je geen gemeentebestuur? Vraag dit dan eerst na bij de bevoegde dienst/schepen in je gemeente. Wij kunnen je ook helpen bij dit contact. 

Laat je je graag in alle stappen begeleiden door experten, dat kan!

Of heb je al ervaring en ga je volledig zelfstandig aan de slag, ontleen de toolbox.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00