Zelf aan de slag met de Kerk in het midden-Toolbox

Zie je het zitten om als geëngageerde burger, als (participatie)ambtenaar, als gemeente- of kerkbestuur, vereniging of burgerinitiatief zelf aan de slag te gaan en het toekomstige gebruik van de lokale parochiekerk mee in handen te nemen? Dan kan je gebruikmaken van de instrumenten en informatie in de Kerk in het midden-Toolbox.

Toolbox gebruiken

Je bepaalt zelf welke stappen uit de toolbox er nodig zijn in jullie situatie en je gebruikt de instrumenten of tools zelfstandig om in groep samen tot een gedragen toekomstvisie voor het gebruik van het kerkgebouw te komen. Je werkt hiervoor samen met alle actoren in jouw gemeenschap die hierbij betrokken moeten en willen zijn. De voldoening is groot wanneer je zo tot een resultaat komt waar iedereen positief tegenover staat.

Aanbod

Dit pakket bestaat uit de toolbox met:

  • digitaal materiaal (draaiboeken, invulsjablonen, enz.)
  • fysiek materiaal (canvassen, kaartensets, enz.) dat je kan ontlenen
  • een verkennend gesprek over de mogelijkheden van de toolbox

Richtprijs

  • Digitale instrumenten van de toolbox: gratis te downloaden
  • Ontlenen van de fysieke tools: neem vrijblijvend contact op. We stellen deze gratis ter beschikking na een verkennend gesprek en informatie-uitwisseling over de situatie waarin je de toolbox wil gebruiken.

Wil je op zeker spelen, dan kan je ook gebruik maken van de toolbox met ondersteuning of je laten begeleiden in alle stappen door experten.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00