Herbestemming van de kerk realiseren

Is de neven- of herbestemming van de kerk al gekend, maar zoek je hulp bij de uitvoering van die plannen? We onderzoeken momenteel hoe we die ondersteuning het best kunnen aanbieden via drie pilootprojecten. De opgedane kennis en ervaring delen we graag in het ‘Kerk in het midden-Netwerk’.

Kerk in het midden-Netwerk

Binnen het plattelandsproject ‘Toren-Breed’ wordt kennisuitwisseling en -opbouw georganiseerd zodat de ervaringen uit drie pilootprojecten, maar ook andere ervaringen van al neven- of herbestemde kerken worden uitgewisseld.

  • 1ste bijeenkomst: zaterdag 24 september - afgelopen
  • 2de bijeenkomst: zaterdag 3 december 2022 in de voormiddag, in het Marca in Maarkedal.

Pilootprojecten

Drie kerken – in Deinze, Geraardsbergen en Lebbeke – krijgen begeleiding en een eerste investering van 22 000 EUR binnen het plattelandsproject Toren-Breed voor de herbestemming van het kerkgebouw tot een gemeenschapsvormende functie.

De lokale gemeenschappen worden begeleid bij de invulling, opstart en realisatie van het nieuwe gebruik:

  • Deinze: De Sint-Amanduskerk in Zeveren vervult in de toekomst de rol van het ‘dorpshuis’ ter vervanging van het huidige dorpszaaltje. Met de inbreng van de lokale gemeenschap en de gebruikers van het dorpshuis kleuren we de precieze invulling en vorm ervan mee in. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de aanwezigheid van een stille ruimte en het kerkhof. 
  • Geraardsbergen: De Sint-Amanduskerk in Smeerebbe-Vloerzegem wordt een plek waar de lokale verenigingen en gemeenschap gebruik van kunnen maken. Door de verkoop van het dorpsschooltje heeft het dorp momenteel deze infrastructuur niet meer. Binnen het project Toren-Breed zal hieraan gewerkt worden.
  • Lebbeke: De Heilig Kruiskerk is al geruime tijd de thuisbasis voor sporadische activiteiten van het buurtlaboratorium het Lab Gods. Samen met de bezielers van dit initiatief, de buurt en het Toren-Breedproject zal dit verduurzaamd worden voor de toekomst.

Meer info over de drie kerken in het Toren-Breed project.

Deze begeleiding verloopt in samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Avansa regio Gent, Avansa Vlaamse Ardennen - Dender en Avansa Waas-en-Dender en de lokale gemeenschappen en gemeentebesturen.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00