Herbestemming van de kerk realiseren

Is de neven- of herbestemming van de kerk al gekend, maar zoek je hulp bij de uitvoering van die plannen? We onderzoeken momenteel hoe we die ondersteuning het best kunnen aanbieden via drie pilootprojecten. De opgedane kennis en ervaring delen we graag in het ‘Kerk in het midden-Netwerk’.

Kerk in het midden-Netwerk

Binnen het plattelandsproject ‘Toren-Breed’ wordt kennisuitwisseling en -opbouw georganiseerd zodat de ervaringen uit drie pilootprojecten, maar ook andere ervaringen van al neven- of herbestemde kerken worden uitgewisseld.

Volgende bijeenkomsten

  • 16 december 2023 (9.30 - 13 uur): bijeenkomst in Sint-Amanduskerk Ooike, Wortegem-Petegem

Afgelopen bijeenkomsten

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 9 267 72 00