Erfgoeddepot

Het erfgoeddepot bevindt zich op de -1 verdieping van het Erfgoedcentrum en staat open voor bezoek. Door de ramen zie je het depot en de mensen aan het werk (meest kans op donderdag en vrijdag). Je kan ook een gids reserveren. 

Het depot in het Erfgoedcentrum bewaart en beheert erfgoed op een professionele manier, in aangepaste en gecontroleerde omstandigheden. Het is één van de 13 erkende onroerend erfgoeddepots in Vlaanderen. Hier wordt erfgoed uit Oost-Vlaanderen bewaard dat niet ter plaatse kan blijven en nergens anders naartoe kan:

  • archeologische vondsten en de bijbehorende onderzoeksdocumenten
  • losse onderdelen van monumenten bijv. tijdens restauratie van een monument
  • erfgoed dat tijdelijk geëvacueerd wordt bijv. bij een waterlek of brand

Bovendien is dit het kloppende hart van het provinciale depotbeleid. Van hieruit worden erfgoedzorgers in de provincie inhoudelijk en logistiek ondersteund met advies, vorming, apparatuur om bijv. luchtvochtigheid te meten, verpakkings- en conservatiemateriaal, ... Het provinciebestuur heeft ook zicht op alle andere depots in Oost-Vlaanderen en heeft daar een regierol.

Erfgoedbeheerders kunnen ook gebruikmaken van de depotinfrastructuur.

Stel een vraag

Ename

+32 55 30 03 44