Onderzoek

Partner voor jouw onderzoek

Wil je dieper graven? Leerlingen, studenten, burgers, vrijwilligers, professionals, ... kunnen bij ons terecht met vragen over:

  • historisch onderzoek en de geschiedenis van Ename
  • de collectie, determinatie, deponering en de zorg voor erfgoed en voorwerpen
  • stage en thesissen

We stellen onze collectie ter beschikking voor syntheseonderzoeken.

Ons wetenschappelijk onderzoek

Erfgoedsite Ename is zelf ook initiatiefnemer en partner voor diverse toonaangevende wetenschappelijke onderzoeken.

Looking down the well 

'Looking down the well' is een onderzoek naar de evolutie van landschap en vegetatie in Vlaanderen van de bronstijd tot de late middeleeuwen op basis van palynologisch onderzoek van waterputten

Waterputten zijn echte schatkamers voor archeologen. We vinden er niet enkel goed bewaarde voorwerpen in terug, maar ook pollen, afkomstig van planten en bomen, die ons iets vertellen over de leefomgeving van de mens in het verleden.

Het hoofddoel van dit project is een reconstructie van de evolutie van de vegetatie van de bronstijd tot de late middeleeuwen in Vlaanderen op basis van een synthese van palynologische data. Ook maakt dit project een evaluatie van de kwaliteit en bruikbaarheid van palynologische gegevens uit waterputten binnen de Malta-archeologie. Op basis hiervan komen er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en rapportage.

Het Erfgoeddepot Ename zit in de kerngroep van het onderzoeksteam.

Foto waterput Zele

Woodan

Het WOODAN-onderzoek liep van 1 oktober 2021 tot 1 december 2022. Het is een syntheseonderzoek naar houten archeologische artefacten in Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd.

Hout kwam ooit erg veel voor, zowel voor gebruiksvoorwerpen als in constructies. Daarentegen zit er vandaag erg weinig hout in de collecties. Dat komt omdat hout erg moeilijk bewaart. En als het al de tijd overleefde, is het fragiel, en zit het verspreid.

Met het Woodan-project trokken specialisten erop uit om alle bestaande houten vondsten te inventariseren en onderzoeken. Zo kunnen verbanden gelegd worden. 

Van een selectie opmerkelijke objecten maakten ze bovendien een 3D-model.

Het Erfgoeddepot Ename zat in de kerngroep van het onderzoeksteam.

Archeoloog scant houten erfgoed fluitje
zoom in op houten erfgoed