Provinciale erfgoeddepots

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen beheert zelf twee onroerenderfgoeddepots voor het bewaren van onroerend erfgoed: Erfgoeddepot Ename en Archeodepot Velzeke. Ze zijn uitgerust met de nodige infrastructuur voor registratie, verpakking, reiniging, ontsmetting, conservering en berging van objecten en archieven.

Erfgoeddepot Ename

 • Het Erfgoeddepot Ename bewaart:
  • erfgoed dat tijdelijk geëvacueerd wordt bijv. bij een waterlek, storm, brand of insectenaantasting afhankelijk van de omvang van de calamiteit
  • onderdelen van beschermd of waardevol onroerend erfgoed bijv. tijdens de restauratie van een monument
  • archeologische vondsten uit het noorden van Oost-Vlaanderen
  • archeologische vondsten uit Oost-Vlaanderen die aansluiten bij een collectie die reeds bewaard wordt in dit Erfgoeddepot
  • referentiestalen waaronder houtstalen afkomstig van bouwkundig erfgoed, houtig erfgoed en archeologisch erfgoed

Contact: erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

Locatie: provinciale erfgoedsite Ename, Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)

Archeodepot Velzeke

Het Archeodepot Velzeke bewaart:

 • archeologische vondsten uit het zuiden van Oost-Vlaanderen die afkomstig zijn van opgravingen die niet door SOLVA werden uitgevoerd
 • archeologische vondsten uit Oost-Vlaanderen die aansluiten bij een collectie die reeds bewaard wordt in dit Archeodepot

Contact: archeodepot@oost-vlaanderen.be

Locatie: provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2, 9620 Zottegem

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 55 30 03 44