Erfgoed bewaren in depots

Overloop onderstaande vragen om te weten wie jou als eigenaar of beheerder van onroerend erfgoed kan helpen bij het bewaren ervan:

1. Kan het terplekke blijven?

Onroerend erfgoed blijft best zoveel mogelijk terplekke, in of dichtbij zijn oorspronkelijke context.

Zijn er aanpassingswerken nodig om het daar goed te kunnen bewaren? Voor de inrichting van een depot kan je een subsidie aanvragen bij de Provincie. Bijvoorbeeld om de bergruimtes van een kerk in te richten tot een centraal depot voor religieus erfgoed uit meerdere kerken.

De consulenten geven je ook graag advies hierover, mail je vraag naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

2. Is het dringend?

Bij een calamiteit zoals een overstroming, waterlek, brand, … geven de consulenten altijd advies en logistieke ondersteuning.  De drogers, ventilators, luchtvochtigheidsmeters, ... van de uitleendienst voor erfgoedorganisaties kunnen van pas komen. 

Afhankelijk van de omvang van de ramp voorziet het provinciale depot in Ename ook plaats voor het getroffen erfgoed.

Contacteer het depot op tel. 055 30 03 44 of mail naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be.

3. Is het houtig of monumentaal erfgoed?

  • Referentiestalen waaronder houtstalen afkomstig van bouwkundig erfgoed, enten of stekken van houtig erfgoed en archeologisch erfgoed, en
  • losse onderdelen van beschermd of waardevol onroerend erfgoed bijv. tijdens de restauratie van een monument

kunnen naar het provinciale depot in Ename. Neem contact op via mail naar erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be.

4. Is het archeologisch erfgoed?

Voor archeologisch erfgoed zijn er in Oost-Vlaanderen 5 erkende onroerenderfgoeddepots en 1 niet erkend. De gemeente vanwaar jouw archeologische vondst afkomstig is, bepaalt welk depot jij als eerste aanspreekpunt hebt. Bekijk de lijst van Oost-Vlaamse gemeenten om te zien welk depot jij kunt aanspreken voor het bewaren van jouw archeologische vondst(en). 

De provinciale depots in Ename en Velzeke

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen beheert zelf twee door Vlaanderen erkende onroerend erfgoeddepots: een Erfgoeddepot in het Erfgoedcentrum van de Erfgoedsite Ename en een Archeodepot in het Archeocentrum Velzeke. Ze zijn professioneel uitgerust, en opgenomen in de publiekswerking van deze erfgoedsites.

Stel een vraag

directie Erfgoed & Erfgoedsites

+32 55 30 03 44