Subsidie voor onderhoud en onderzoek van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed dat waardevol en niet-beschermd is

Deze subsidie is bedoeld voor erfgoed dat niet-beschermd is als monument maar wel voldoende erfgoedwaarde bezit. 

Het erfgoed kan deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht, een archeologische site of een historisch waardevol landschap, maar mag niet in een goedgekeurd beheersplan zijn opgenomen. 

Regulier onderhoud valt niet onder deze subsidie en onderzoek is hier beperkt tot onderzoek in functie van gepast behoud en beheer.

Doelgroep

 • Natuurlijke personen
 • Rechtspersonen

Bedrag

Maximaal 8 750 EUR per jaar en per aanvrager.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • De aanvrager is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het erfgoed.
 • Het erfgoed waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is niet wettelijk beschermd als monument krachtens het Onroerenderfgoeddecreet.
 • Het bouwkundig en landschappelijk erfgoed bevindt zich op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het archeologisch erfgoed heeft een definitieve bewaarplaats in Oost-Vlaanderen en is afkomstig van een vindplaats in Oost-Vlaanderen.
 • De geplande werkzaamheden leiden tot een meerwaarde voor het betrokken erfgoed en worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en/of volgens de geldende normen.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze mag wel worden gecumuleerd met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van het onderhoud of het onderzoek naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Erfgoed
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar erfgoed@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag