Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wat is een PRUP?

Een PRUP is een plan waarmee de Provincie de bodembestemming vastlegt van een gebied. Met een PRUP voert de Provincie de principes van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) uit. Ook de Vlaamse Overheid en de gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

In Vlaanderen bepaalt het gewestplan welke bestemming hoort bij een bepaald gebied. Soms is zo’n bestemming achterhaald. Sinds 2004 maakt de Provincie PRUP’s op om het gewestplan te vervangen.

De Provincie bepaalt samen met alle betrokkenen wat er wel en niet kan binnen de grenzen van het plan. Als de provincieraad het PRUP definitief vaststelt, is het samen met de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor verkavelings-,  stedenbouwkundige en omgevingsvergunningen.

Procedure

Waar kan je de PRUP’s terugvinden?

  • De besluiten definitieve vaststellingen van de PRUP’s door de provincieraad, kan je terug vinden op de provincieraadspagina
  • De definitief vastgestelde PRUP’s die in werking zijn, kan je raadplegen via het DSI – PLATFORM.
    • Te gebruiken browers: microsoft edge, firefox, google chroom. Internet explorer werkt niet.
    • Deze webtoepassing maakt het mogelijk de verordenende plannen in detail (voorschriften, grafische plannen, kaartmateriaal, toelichting, besluiten, …) te raadplegen via een handige zoekmodule. Er kan gezocht worden op gemeente en trefwoord en plannende overheid.

Nuttige links