De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Opmaak scopingnota

De scopingnota:

  • Bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota.
  • Bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen.
  • Geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende fase is de voorlopige vaststelling van het PRUP met bijhorend openbaar onderzoek. 

Stel een vraag