De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Startnota: opmaak, raadpleging publiek en adviesvraag

In de voorbereidende fase van een PRUP maakt de Provincie een startnota en procesnota op.

In de procesnota staat:

 • Hoe het planningsproces verloopt
 • Wie erbij betrokken is
 • Hoe de communicatie en participatie verloopt.

 

In de startnota staat alle inhoudelijke informatie over het planningsproces:

 • De doelstellingen van het PRUP
 • Het gebied
 • De relatie met beleidsplannen
 • De te onderzoeken effecten
 • De instrumenten

 

Opmerkingen en bezwaren

Verschillende instanties geven advies over de startnota. Als betrokkene kan je meedoen met de raadpleging: je kunt de startnota inkijken en je opmerkingen of bezwaren indienen. Dat kan gedurende een periode van 60 dagen.

 

Hoe kun je de startnota inkijken?

 • Digitaal
 • In het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • In het gemeentehuis
 • Tijdens het participatiemoment

 

Hoe kun je reageren op de startnota?

 •  Je kunt opmerkingen en bezwaren aangetekend opsturen naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro): W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Je kunt opmerkingen en bezwaren afgeven tegen ontvangstbewijs in
  • Het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het gemeentehuis
   De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
 •  Je kunt reageren op elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten manier, zolang de datum van kennisgeving maar met zekerheid vastgesteld kan worden. Een adviesvraag per e-mail volstaat dus niet. Dan stuur je beter een aangetekende brief én een e-mail. Dan hebben de instanties meteen een digitale versie en krijgen ze de adviesvraag ook sneller. Stuur je e-mail naar procoro@oost-vlaanderen.be.

Als de Provincie alle adviezen en opmerkingen verzameld heeft, start ze met de scopingnota.

 

Stel een vraag