De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Openbaar onderzoek

Op basis van alle verzamelde input maakt de Provincie een ontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en de effectenrapporten. Die rapporten onderzoeken de mogelijke effecten van het plan. Dat ontwerp stelt de provincieraad voorlopig vast. Als het ontwerp-PRUP en de bijbehorende effectenrapporten op tafel liggen, verzamelt de Provincie opnieuw adviezen.


Die adviezen komen van verschillende instanties. En de Provincie wil ook graag jouw mening horen. Tijdens het openbaar onderzoek kun je opmerkingen en bezwaren indienen over het voorlopige plan. Dat kan 60 dagen. De volgende fase is de definitieve vaststelling van het PRUP. 

 

Waar kun je het ontwerp-PRUP en de effectenrapporten inkijken?

 • Digitaal
 • In het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Op het gemeentehuis
 • Tijdens een participatiemoment

 

Hoe kun je reageren?

 • Je kunt opmerkingen en bezwaren aangetekend opsturen naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro): W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Je kunt opmerkingen en bezwaren afgeven tegen ontvangstbewijs in
  • Het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het gemeentehuis
   De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
 • Je kunt reageren op elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten manier, zolang de datum van kennisgeving maar met zekerheid vastgesteld kan worden. Een adviesvraag per e-mail volstaat dus niet. Dan stuur je beter een aangetekende brief én een e-mail. Dan hebben de instanties meteen een digitale versie en krijgen ze de adviesvraag ook sneller. Stuur je e-mail naar procoro@oost-vlaanderen.be.

 

Wie behandelt je opmerkingen?

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bundelt alle adviezen en opmerkingen. Ze geeft daarna een gemotiveerd advies aan de provincieraad.

 

Overzicht plan mer's

Bekijk de lopende en goedgekeurde plan-MER's voor de dossier volgens de oude procedure. 

 

Nuttige links

Website Ruimte Vlaanderen

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Stel een vraag