Procoro

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening. De adviesraad is samengesteld zoals de Vlaamse overheid bepaalt in de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening.

 

De Procoro geeft advies aan de deputatie en de provincieraad over:

  • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) of beleidsplannen
  • Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s)
  • Provinciale stedenbouwkundige verordeningen
  • Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS)
  • Provinciale planologische attesten
  • Allerlei vraagstukken over ruimtelijke ordening

 

Ben je op zoek naar verslagen voor 2020? Vraag ze op via mail naar procoro@oost-vlaanderen.be.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61