Duurzame tewerkstelling

De Provincie investeert via subsidies en projecten in duurzame tewerkstelling om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een kwalitatieve job te helpen en bedrijven de kans te geven om verder te groeien.

Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een heel diverse groep van personen die op dit moment drempels ervaren in hun zoektocht naar werk. Via opleiding, begeleiding, … kunnen deze personen inzetten op hun interesses en sterktes en vinden bedrijven het juiste/nieuw talent.

Subsidies

Vernieuwende partneschappen en lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen om de doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame en betaalde jobs te bevorderen.

Project

Het ESF-project ‘Circulaire en sociale ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid’ onderzoekt nieuwe opportuniteiten om laag- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te verhogen.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84