Circulaire en sociale ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid

Duurzame tewerkstelling voor kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet evident. Binnen dit project kijken we naar nieuwe opportuniteiten om deze doelgroep te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te verhogen. Deze kansen vinden we o.a. in de groeiende circulaire economie.

Om dit mogelijk te maken, moeten we volgende knelpunten wegwerken:

  • Het aanbieden en invullen van (nieuwe) duurzame circulaire jobs: Circulaire activiteiten vragen andere jobs, taken en vaardigheden. Welke van deze taken en activiteiten kunnen worden uitgevoerd door de doelgroep moet in kaart worden gebracht.
  • Samenwerking binnen de circulaire economie: Circulair en sociaal ondernemerschap is een kritische succesfactor om tot nieuwe circulaire businessmodellen te komen. Het opzetten van zo’n samenwerking vraagt specifieke competenties die niet altijd aanwezig zijn in de betrokken organisaties.

Die knelpunten kunnen we wegwerken via competentiemanagement. Zo kunnen we verduidelijken welke competenties nodig zijn en hoe die toegepast en ontwikkeld moeten worden om de verschillende functies binnen de circulaire economie uit te voeren.

Via het competentiemanagement kunnen we dan twee profielen ontwikkelen:

  • competentieprofielen voor circulaire jobs gericht op kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • een generiek competentieprofiel voor sociaal-circulaire samenwerking gericht op het management van organisaties.

Die profielen werken we verder uit door dialogen te organiseren rond 4 à 5 circulaire thema’s: bouw, textiel, groot elektro en herbruikbare bekers. Een vijfde thema bepalen we later

Wil je als regulier bedrijf, organisatie uit de sociale economie, lokaal bestuur of intermediaire organisatie deelnemen aan de dialogen? Stuur alvast een mail naar economie@oost-vlaanderen.be.

Actueel

/

Timing

Het project loopt van 1 september 2020 tot 31 december 2022. 

Budget

Het projectbudget bedraagt 258.392,21 EUR waarvan 155.035,32 EUR steun uit het Europees Sociaal Fonds, 68.612,60 EUR uit het Vlaams cofinancieringsfonds en 34.744,29 EUR eigen middelen.

Partners

  • De Provincie Oost-Vlaanderen is de promotor van dit project.
  • Odisee en The Circular Hub treden als Vlaamse projectpartners.
  • De transnationale partner is SBCM, het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor sociale werkgelegenheid in Nederland. 

Stel een vraag