Opleidingsvorm 3 (OV3)

Opleidingsvorm 3 leidt de leerling toe naar de reguliere arbeidsmarkt.

Observatiefase (1ste jaar)

In het eerste schooljaar ontdekken jongeren hun talenten en mogelijkheden door kennis te maken met verschillende materialen, technieken en werksituaties. Het schoolteam observeert, stimuleert en ondersteunt de jongere in de zoektocht naar een passend leertraject. Door de zorgvuldige opvolging van het leerproces staat het schoolteam de jongere bij in het maken van een geslaagde keuze voor de opleidingsfase.

Opleidingsfase (2de en 3de jaar)

Tijdens de opleidingsfase wordt de gekozen opleiding verder uitgediept. Het aantal uren praktijk wordt uitgebreider en vakgerichter. In de lessen Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming komen specifieke, aan de leefwereld van de jongere gekoppelde, thema’s aan bod.

De opleidingsfase bereidt de leerling voor op de kwalificatiefase. Na het beëindigen van de opleidingsfase zijn reeds een aantal competenties verworven.

Kwalitficatiefase (4de en 5de jaar)

In de kwalificatiefase wordt, naast de uitbreiding van de uren beroepsgerichte vorming, ook aandacht besteed aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar loopt de leerling een korte stage. De stage in het 5de leerjaar verloopt gedurende een langere periode binnen de bedrijfswereld.

Integratiefase (bijkomend jaar)

Na het 5de leerjaar van de kwalificatiefase kan de jongere nog een bijkomend jaar volgen. De Alternerende Beroeps Opleiding georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Sociaal Fonds (ESF) is een brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en vergroot de kans op tewerkstelling. Het is een éénjarige opleiding voor jongeren die de kwalificatiefase beëindigd hebben.

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40