Integratiefase: Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Na het 5de leerjaar van de kwalificatiefase kan de jongere nog een bijkomend jaar volgen.

Deze opleiding, georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), is een brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en vergroot de kans op tewerkstelling. De ABO-opleiding wordt ondersteund door  ESF, VDAB en Groep Intro. 

Wat leer je?

 • Het programma wordt bepaald via overleg tussen het gekozen stagebedrijf, onze school en jezelf
 • Je gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf om de nodige werkervaring op te doen 
 • De lessen zijn een ondersteuning van de werkervaring

Voor wie?

 • Je wil nog 1 jaar verder studeren na het 5de jaar van de kwalificatiefase
 • Je wil de brug maken tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld
 • Je wil je kansen op tewerkstelling vergroten

Lessentabel

Vakken

Lesuren

Op school

Lessen die een ondersteuning van de werkervaring vormen.

·        Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)

·        Beroepsgerichte Vorming

·        Lichamelijke opvoeding

14

Op de gekozen stageplaats

De jongere gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring. Het programma wordt bepaald via overleg tussen bedrijf, school en jongere.

24

Totaal

38

Voordelen voor de jongere

 • Je komt in aanmerking voor bijzondere tewerkstelling ondersteunende maatregelen: VOP en ACTIVA
 • Je ontvangt na het afronden van de opleiding een motivatiepremie van ESF van 500 EUR
 • Je inschakelingstijd in verband met uitkeringen loopt door
 • Je wordt ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB
 • Je kan rekenen op de raad en steun van de school
 • Je behoudt je kinderbijslag

Verlenging?

Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar in de volgende situaties:

 • Als een leerling door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald
 • Als een leerling nood blijkt te hebben aan een tweede jaar van de integratiefase op basis van individuele handelingsplanning gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald.

Toekomst?

 • Na dit jaar behaal je als resultaat een getuigschrift van Alternerende Beroepsopleiding (ABO)
 • Deze opleiding is een opstap naar onderwijs en arbeid op maat, doordat de werkgever je een opleiding kan geven ter plaatse

Meer info?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op via abo@richtpuntbuggenhout.be.

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40