Integratiefase Alternerende beroepsopleiding

Wat leer je?

 • Het programma wordt bepaald via overleg tussen het gekozen stagebedrijf, onze school en jezelf.
 • Je gaat drie dagen per week op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring.
 • De lessen zijn een ondersteuning van de werkervaring. 
 • De lessen bestaan uit Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming, Beroepsgerichte Vorming en lichamelijke opvoeding.

Voor wie?

 • Je wil nog 1 jaar verder studeren na het 5de jaar van de kwalificatiefase.
 • Je wil de brug maken tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld.
 • Je wil je kansen op tewerkstelling vergroten. 

Voordelen voor de jongere

 • Je komt in aanmerking voor bijzondere tewerkstelling ondersteunende maatregelen: VOP en ACTIVA.
 • Je ontvangt na het afronden van de opleiding een motivatiepremie van ESF van 500 EUR.
 • Je inschakelingstijd in verband met uitkeringen loopt door.
 • Je wordt ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB
 • Je kan rekenen op de raad en steun van de school.
 • Je behoudt je kinderbijslag.

Verlenging?

Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar in de volgende situaties:

 • als een leerling door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald;
 • als een leerling nood blijkt te hebben aan een tweede jaar van de integratiefase op basis van individuele handelingsplanning gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald.

Toekomst?

 • Na dit jaar behaal je als resultaat een getuigschrift van Alternerende Beroepsopleiding (ABO). 
 • Deze opleiding is een opstap naar onderwijs en arbeid op maat, doordat de werkgever je een opleiding kan geven ter plaatse.

Vakken

14 lesuren op school

Bestaat uit lessen die een ondersteuning van de werkervaring vormen. Deze lessenreeks bestaat uit zowel lessen Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming als lessen Beroepsgerichte Vorming en lichamelijke opvoeding

24 lesuren op de gekozen stageplaats

- De jongere gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring

- Het programma wordt bepaald via overleg tussen bedrijf, school en jongere

Meer info?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op via abo@richtpuntbuggenhout.be.

Samenwerking

 • Het ESF ondersteunt de ABO-werking met een premie van 7.000 EUR voor het project 2020-2022.
 • Samenwerking met de VDAB. 
 • Samenwerking met Groep Intro. 

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40