Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is een samenwerkingsverband tussen de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Ze streven naar samenwerking tussen arbeidsorganisaties, kamers van koophandel, verenigingen en stichtingen. Ook zorginstellingen en organisaties uit de toeristische sector werken samen aan een beter beleid.

Verschillende vakgroepen zetten zich permanent in voor:

  • Economie
  • Toerisme en cultuur
  • Onderwijs, welzijn en zorg
  • Ruimtelijke ordening en milieu
  • Openbare orde en veiligheid
  • Landbouw en visserij
  • Grensarbeid

Het Scheldemondfonds

Het Scheldemondfonds subsidieert projecten in de Euregio Scheldemond. Die financiering staat los van Europa. Alle Oost-Vlaamse publieke organisaties kunnen er een beroep op doen.

Een project indienen

De projecten moeten de ontwikkeling van de Euregio Scheldemond stimuleren. Het gaat om projecten die te kleinschalig zijn voor Europa, die geen ondersteuning krijgen omdat ze niet voldoen aan Europese regelgeving, die grensoverschrijdend georganiseerd worden door publieke organisaties (al dan niet in samenwerking met privépartners).

Het secretariaat Euregio Scheldemond begeleidt je graag om een project op te zetten en om te zoeken naar partnerorganisaties. De brochure en praktische gids helpen je om een aanvraag in te dienen.

Lopende projecten