Grensinfopunten

Grensinformatie-voorziening Vlaanderen-Nederland is een Europees project dat inzet op de grensoverschrijdende Euoregionale arbeidsmarkt. De Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland realiseren dit via Euregio Scheldemond.

Doelstellingen

Dit project wil de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België bevorderen door:

 • De informatievoorziening rond grensarbeid in de Euregio af te stemmen.
 • In te spelen op de opportuniteiten op de regionale arbeidsmarkt binnen de sectoren zorg, haven en logistiek, techniek en onderwijs.

 

Er zijn 4 projectactiviteiten:

 • Coördinatie netwerk grensinfopunten
 • Uitbouw sectorbureaus grensarbeid
 • Opzet pilot grensoverschrijdende stages
 • Organisatie jobbeurzen en bedrijfsavonden

Budget

2,5 miljoen EUR waarvan 1,25 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectperiode

Van 01/06/2016 tot 31/05/2019

Grensinformatiepunt en Oost-Vlaanderen

De Provincie neemt 3 taken op zich:

 • De uitbouw van grensinfopunten
 • De uitbouw van sectorbureaus grensarbeid
 • Coördinatie van projectpartners

Netwerk van grensinfopunten

Het Interreg IV-project 'Tendenzen zonder Grenzen' organiseert informatiepunten over grensarbeid in de Euroregio Scheldemond. Werknemers vinden in deze informatiepunten antwoorden op vragen over:

 • Belastingssystemen
 • Sociale zekerheid
 • Zorg
 • Arbeidsrecht
 • Grensoverschrijdend werken, wonen en studeren 

 

Je vindt de informatiepunten:

 • In Brugge, Eeklo, Zelzate, Gent, Sint-Niklaas, Beveren, Terneuzen en Goes
 • Vlakbij de werkwinkels van de VDAB, de antennes van het ACV, ABVV en FNV, bij VOKA Oost-Vlaanderen en het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen.

Resultaten

Het interregproject 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' stemt de grensinformatiestructuur rond de Vlaams-Nederlandse grens op elkaar af.

Dit resulteert in:

 • Een business en communicatieplan voor de grensinfopunten aan de Vlaams- Nederlandse grens.
 • Een website Grensinfo Scheldemond waar grensgangers terecht kunnen met hun vragen.

Het interregproject werkt in 2018 verder aan een intern opleidingstraject en betrekt backoffice-organisaties nauwer. Voorbeelden van backoffice organisaties zijn Famifed (kinderbijslag) en de federale pensioendienst. 

Sectorbureau Grensarbeid

Het sectorbureau grensarbeid: 

 • Stemt arbeidsvraag en arbeidsaanbod beter op elkaar af. Het speelt in op tendensen binnen de sectoren onderwijs, techniek, zorg en haven & logistiek. 
 • Werkt de knelpunten die grensarbeid bemoeilijken weg. Voorbeelden van knelpunten zijn competentie- en diploma-erkenning. 
 • Bevat verschillende stakeholders uit overheden, ondernemingen en onderwijs.

Resultaten

Het sectorbureau Zorg zet op in:

 • Een grensoverschrijdend HR platform in de zorg.
 • Een arbeidsmarktbeschrijving voor de beroepen zorgkundige/verzorgende IG en verpleegkundigen die werken in het grensgebied.
 • Een overzicht van de verschillende imagoprojecten in het grensgebied.
 • Een inventaris van de stagemogelijkheden en bidiplomeringstrajectecten rond de grens.

In 2018 werkt het sectorbureau Zorg samen met Zowe en het Vesaliuesinstituut aan grensoverschrijdende leerafdelingen en opleidingen voor de HBO5 opleiding. Dit zal resulteren in een plan van aanpak.

Het sectorbureau Haven en Logistiek realiseert:

 • Quickwins door de Haven in Zicht toer in North Sea Port ook over de grens te organiseren.
 • Dat ook Nederlandse leerlingen de installaties van de VDAB gebruiken.

In 2018 is er een grensoverschrijdende jobbeurs en expertendag. Het Sectorbureau onderzoekt samen met stad Gent en North Sea Port of het mogelijk is om een geoloket te openen. Dit loket is een grensoverschrijdende matchingsmodule voor werknemers voor grensoverschrijdende vacatures. 

Op zoek naar een grensoverschrijdende stage? TUA West heeft een grensoverschrijdend expertennetwerk. Er is ook een folder voor onderwijsinstellingen in Zeeland. 

Op zoek naar grensoverstrijdende job? EGTS Linieland organiseert in 2018 opnieuw jobbeurzen en bedrijfsavonden.

Coördinatie van projectpartners

Het Bureau voor Belgische Zaken is projectverantwoordelijke.

 • De Belgische partners: Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, VOKA Oost-Vlaanderen, de EGTS Linieland van Waas en Hulst en de VDAB.
 • De Nederlandse partners: Dethon, UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland, TUA West en de gemeenten Eindhoven, Maastricht en Bergen-op-Zoom.

Meer weten?

Stel een vraag