De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Lerende Euregio Scheldemond

Aan de Nederland-Belgische grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken.

Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt.

De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven.

Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Enkele acties:

  • Opzetten van hybride leervorm-proeftuinen voor een aantal opleidingen in de techniek en de zorg.
  •  Onderwijsinstellingsinstellingen in beeld brengen met hun (hybride) opleidingen.
  •  Competentievertalingen van diploma’s  opmaken zodat ze over de grens heen vergeleken kunnen worden.
  • Kleinschalige uitwisselingen opzetten tussen scholen en bedrijven over de grens via het Lerende Euregio Scheldemondfonds
  • Promotiecampagnes voor knelpuntopleidingen.

 

Rol Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen is projectverantwoordelijke voor het project en zorgt voor aansturing, informatieverschaffing en coördinatie van het project. Naast de typische taken van een projectcoördinator, zal de Provincie ook een inventarisatie maken van de verschillende vormen van werkplekleren en een draaiboek met tips voor bedrijven en scholen. Daarnaast wordt er een kaart ontwikkeld om overzichtelijk weer te geven welke technische en beroepsopleidingen je kan volgen op welke scholen. Om tot een meer geïntegreerde arbeidsmarkt te komen worden geautoriseerde beschrijvingen opgemaakt, om competenties van studierichtingen aan beiden zijden van de grens inzichtelijk te maken. Ten slotte is de Provincie beheerder van het Lerende Euregio Scheldemond Fonds, wat tot doel heeft om acties te stimuleren die ten goede komen van een euregionale arbeidsmarkt, zoals schooluitwisselingen, workshops en competentievertalingen.

Actueel

Heeft je school of bedrijf zin om in de Euregio Scheldemond een actie te ondernemen samen met een organisatie aan de andere kant van de grens? Misschien past dit wel in het Lerende Euregio Scheldemond subsidiefonds. Stuur een mailtje naar info@euregioscheldemond.be en we kijken samen met jou verder.

Timing

Het project loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022

Budget

2,76 miljoen EUR waarvan 1,38 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Partners

De Provincie Oost-Vlaanderen is projectleider.

De Belgische partners: Odisee, HoWest, Huis van het Leren, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West, Unizo Ondernemersvereniging, Unizo West-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, UZ Gent, Stad Gent, TUA West

De Nederlandse partners: Dethon, Hogeschool Rotterdam, Scalda

Stel een vraag