Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens is er een tekort aan technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil het aanbod in het onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector beter op elkaar afstemmen. Concreet zet het project in op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen via promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt.

Actueel

Blijft op de hoogte van het project via de website van Lerend Euregio Scheldemond.

Timing

Het project loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022

Budget

2,76 miljoen EUR waarvan 1,38 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Partners

De Provincie Oost-Vlaanderen is projectleider.

De Belgische partners: Odisee, HoWest, Huis van het Leren, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West, Unizo Ondernemersvereniging, Unizo West-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, UZ Gent, Stad Gent, TUA West

De Nederlandse partners: Dethon, Hogeschool Rotterdam, Scalda

Stel een vraag