Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe

logo

Het Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt, grensoverschrijdend gebied waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders met kleine polderdorpen aansluiten aan een prachtige estuariene natuurkern, met o.a. het Verdronken Land Van Saeftinghe, en de grootschalige haven van Antwerpen.

Sinds de coronacrisis is duidelijk gebleken dat de regio een grote, blijvende aantrekkingskracht heeft op lokale recreanten en niet-lokale meerwaardezoekers, maar er helemaal niet op voorzien is. Een goede, verbindende infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal, recreatie en verblijf ontbreekt. Het project gaat hier mee aan de slag en werkt aan een visie waarin een netwerk van onthaalpoorten iconische troeven worden voor de streek.

Het project ziet toerisme niet als doel, maar vooral als middel om de leefbaarheid van de regio te versterken. Ondernemers en andere initiatiefnemers worden geholpen om nieuwe business cases op te zetten, die passen binnen het breed gedragen grensparkconcept (profit). In de verstoringsgevoelige natuurgebieden blijven de ecologische voorwaarden leidend (planet), terwijl het voor de bewoners van de polderdorpen belangrijk is dat de karakteristieke rust in de omgeving bewaard blijft (people). Met het project krijgt het hele gebied een sociale, ecologische en economische impuls (people, planet, profit)

De Provincie Oost-Vlaanderen is partner in werkpakket 4 (Bezoekersmanagement) en werkpakket 6 (Lees het landschap: belevingsgericht bezoek). Concreet zal de Provincie het werkpakket 4 trekken en een studie uitbesteden en begeleiden rond bezoekersmanagement  en zal er een rustpunt gerealiseerd worden in werkpakket 6. 

Actueel

Blijf op de hoogte van het project via de website van Grenspark Groot Saeftinghe.

Timing

Het project loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2026.

Budget

11,26 miljoen EUR waarvan 5,5 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De provincie heeft in dit project een budget van 99 800 EUR.

Partners

De EGTS Linieland van Waas en Hulst is projectleider.

De Belgische partners: Gemeente Beveren, Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid

De Nederlandse partners: Gemeente Hulst, Provincie Zeeland en Stichting Het Zeeuwse Landschap