Waterlandschap Barbierbeek Verbindt!

Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt! is een landinrichtingsproject in het Waasland. De Barbierbeek ontspringt in Temse en loopt door Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke.

De nog duidelijke ‘bolle akkers’ en de sterk meanderende Barbierbeek zijn waardevolle elementen in het valleilandschap. Ook als natuurverbinding, natuurlijk overstromingsgebied en landbouwgebied heeft de vallei belangrijke functies. Dit project zet in op het behoud en versterken van deze unieke vallei op vlak van water, landbouw en landschap.

Hoe doen we dit concreet?

 • Demonstratiemaatregelen beheer: Via een passende vergoeding worden landbouwers gestimuleerd om langs de Barbierbeek en haar (gerangschikte) zijbeken, een bufferzone aan te leggen met een aangepast landbeheer. Bufferzones met een extensiever beheer op maat zorgen voor minder instroom van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, aanpak van oevererosie, het rationaliseren van inefficiënte vorm van productiepercelen en het verhogen van de biodiversiteit.
 • Beheermaatregelen poelen (vanaf 2023): Landbouwers die in het projectgebied een basisbeheer van een poel uitvoeren of rondom de poel een bufferstroken aanleggen kunnen ook een vergoeding aanvragen.
 • Kleine landschapselementen: het Regionaal Landschap Schelde Durme zorgt voor de aanleg of het herstel van kleine landschapselementen als natuurverbinding.
 • Ter beschikking stellen van een maai-laadwagen: deze machine kan door landbouwers en andere beheerders worden ingezet voor extensief beheer, bijvoorbeeld van bufferstroken langs waterlopen.  De maai-laadwagen wordt gekoppeld aan een tractor en laadt het maaisel bij het maaien meteen op. 

Actueel

Op woensdag 28 juni 2023 werd een nieuwe maai-laadwagen in het projectgebied in gebruik genomen.  De partners Boerennatuur Vlaanderen vzw, Werkers vzw en de eerste landbouwers kregen een opleiding om aan de slag te kunnen met vernieuwend maaiwerk.

Hiermee start de proefperiode, waarin de machine uitgebreid wordt getest en gepromoot.  Landbouwers die interesse hebben in het gebruik van de machine of bufferstroken willen laten maaien, kunnen zich aanmelden.

Timing

Het voortraject loopt van april 2019 tot december 2023. Na goedkeuring loopt het landinrichtingsproject van januari 2024 tot december 2033.

Budget

Totaal Landinrichtingsproject: 685 000 EUR

Demonstratiemaatregelen: 125 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Kruibeke
 • Gemeente Beveren
 • Gemeente Temse
 • Stad Sint-Niklaas
 • Bedrijfsgilde Wase Scheldekant
 • Regioraad Boerenbond
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Regionaal Landschap Schelde-Durme
 • Natuurpunt Waasland 

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66