PRUP EHUBt Balgerhoeke

In het stedelijk gebied van Eeklo is er nood aan ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. De Provincie werkt samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer om een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke mogelijk te maken. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Een EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen. Denk aan zonne-energie, windmolens en warmte-energie. De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Deze wordt vervolgens geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de omliggende buurt en het net.

Om een gemend regionaal bedrijventerrein dat ook de rol van EHUBt opneemt mogelijk te maken maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke op. 

Actueel

We leggen je een nieuwe startnota voor. Tijdens de raadpleging  over de oorspronkelijke startnota in mei-juli 2022 kregen we heel wat reacties en adviezen. De thema’s water, landbouw en mobiliteit kwamen aan bod. Ook bleek het onderzoek naar de grensoverschrijdende effecten van dit plan  te ontbreken. Dat zijn de eventuele effecten op o.a. het milieu in Zeeland in Nederland. We besloten daarom om een nieuwe startnota op te maken en een nieuwe periode van raadpleging te organiseren.  

De publieke raadpleging over deze nieuwe startnota begint op maandag 13 februari 2023 en loopt tot en met donderdag 13 april 2023. Deel jouw opmerkingen, suggesties of bezorgdheden met ons tijdens deze periode.

Bekijk alle stappen van een PRUP procedure.

Diende jij in 2022 al een reactie in?

Alle reacties en de antwoorden daarop vind je terug in het document Reacties voorjaar 2022. Deze reacties verwerkten we in de nieuwe startnota. Vind je dat we jouw opmerking best nog eens bekijken of heb je nieuwe bedenkingen? Dien deze dan zeker opnieuw in. We nemen de reacties van 2022 niet automatische mee al opmerking op deze nieuwe startnota. 

Nieuwe raadpleging

Participatiemoment

We organiseerden op dinsdag 7 maart 2023 een infomoment. We gaven uitleg over het plan en het planningsproces. Kon je er niet bij zijn? Bekijk de uitleg bij het participatiemoment.

Heb je nog vragen? Lees de brochure of stel ons je vraag via mail of maak een afspraak.

Start- en procesnota raadplegen

Je kan de start- en procesnota raadpleging:

  • Bekijk de startnota en de procesnota.
  • Op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Maak een afspraak op EHUBt-Balgerhoeke@oost-vlaanderen.be of  09 267 75 61.
  • Op afspraak bij de Stedelijke dienst Omgeving van Stad Eeklo: Industrielaan 2, 9900 Eeklo. Maak een afspraak op omgeving@eeklo.be of 09 218 28 40 

Reageren

Je kan reacties indienen vanaf maandag 13 februari tot en met donderdag 13 april 2023.

  • Bij voorkeur per e-mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be
  • Per post: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Gent: door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: bij de provinciale dienst Ruimtelijke planning, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (enkel na afspraak).
  • Eeklo: door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Stadskantoor: bij de stedelijke dienst Omgeving van Stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo (enkel na afspraak).

De datum van de e-mail, de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Bij de verwerking maken we een onderscheid tussen persoonsgegevens (zoals het e-mailadres, naam en adres) en de inhoud van de reactie zelf. We nemen geen persoonsgegevens op in openbare documenten.

Timing

12 december 2019 - einddatum ongekend

Budget

190 000 EUR 

Partners

Stad Eeklo, Veneco, Agentschap Wegen en Verkeer

Gemeenten

Eeklo

Stel een vraag