PRUP EHUBt Balgerhoeke

In het stedelijk gebied van Eeklo is er nood aan ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. De Provincie werkt samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer om een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke mogelijk te maken. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Een EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen. Denk aan zonne-energie, windmolens en warmte-energie. De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Deze wordt vervolgens geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de omliggende buurt en het net.

Om een gemend regionaal bedrijventerrein dat ook de rol van EHUBt opneemt mogelijk te maken maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke op. 

Actueel

De opmaak van een PRUP doorloopt een aantal stappen. De raadpleging en de adviesvraag over de startnota PRUP EHUBt Balgerhoeke zijn de eerste formele stappen in dit planningsproces.

Geef je mening tijdens de publieke raadpleging. Deze start op maandag 16 mei 2022 en loopt tot en met donderdag 14 juli 2022. Bezorg ons tijdens deze periode je opmerkingen, suggesties of bezorgdheden. Hoe je dat doet, leggen we je hieronder uit.

Publieke raadpleging

Participatiemoment

We organiseerden op donderdag 2 juni 2022 een participatiemoment. Heel wat Eeklonaars namen deel. Kon je er niet bij zijn? Bekijk de posters die we gebruikten om uitleg te geven.

Heb je vragen? Stel deze via mail of maak een afspraak.

Bekijk ook de brochure PRUP EHUBt Balgerhoeke.

Raadpleging startnota en procesnota

Je kan de start- en procesnota raadplegen:

Reacties

Je kan reacties indienen vanaf maandag 16 mei 2022 tot en met donderdag 14 juli 2022.

  • Bij voorkeur per e-mail op het adres: raadplegingen@oost-vlaanderen.be.
  • Per post op het adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning in het Provinciaal Administratief Centrum: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de stedelijk dienst Omgeving in het Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

De datum van de e-mail, de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Timing

12 december 2019 - einddatum ongekend

Budget

190 000 EUR 

Partners

Stad Eeklo, Veneco, Agentschap Wegen en Verkeer

Gemeenten

Eeklo

Stel een vraag