Participatie in ruimtelijke projecten

De Provincie betrekt burgers bij ruimtelijke projecten en daagt hen uit om inhoudelijk mee te denken. Door te luisteren naar wat belangrijk is, kan de Provincie betere beslissingen nemen.

Stappenplan participatie

Dé participatiemethode bestaat niet. Participatie is altijd afhankelijk van de context, het voortraject, de doelgroep en doelstellingen van een ruimtelijk project of proces. Participatie is dus altijd maatwerk.

De Provincie werkt volgens het 7-stappenmodel:

 1. Bepaal de doelstellingen
 2. Bepaal de rol van de belanghebbenden
 3. Breng de belanghebbenden in kaart
 4. Bepaal de randvoorwaarden
 5. Maak een plan van aanpak
 6. Faciliteer het participatiemoment
 7. Debrief en evalueer

Meer info vind je in de handleiding van het 7-stappenmodel.

Charter

Het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen concretiseert de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. Participatie is voor de Provincie de norm, want plannen opmaken zonder te luisteren naar wat omwonenden ervan denken, kan niet meer. De Provincie ondertekende het charter en roept steden en gemeenten op om haar voorbeeld te volgen.

In navolging van die oproep hebben volgende Oost-Vlaamse lokale besturen het charter ondertekend:

 • Buggenhout
 • Deinze
 • Gent
 • Herzele
 • Maldegem
 • Ninove
 • Sint-Niklaas
 • Wetteren

De Provincie juicht die initiatieven alleen maar toe en hoopt dat nog veel lokale besturen zullen volgen.

Lerend Netwerk Participatie in Ruimtelijke Planning - Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen nodigt je graag uit voor het Lerend Netwerk Participatie in Ruimtelijke Planning. Heb je ervaring met participatie in ruimtelijke planningsprocessen? Wil je graag bijleren en je netwerk uitbreiden? Dan ben je hartelijk welkom voor het lerend netwerk.

Belangrijk is wel dat je in je professionele functie werkt aan participatie in ruimtelijke planning. Het Lerend Netwerk kan bestaan uit ambtenaren van lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving, maar ook uit medewerkers van Intercommunales of andere relevante organisaties. Wil je deelnemen? Hou er dan rekening mee dat we verwachten dat je een actief lidmaatschap opneemt: deelnemen aan de bijeenkomsten, zelf zaken agenderen, actief je kennis en ervaringen delen. Alleen zo kan een lerend netwerk ook effect hebben.

Lid worden van het Lerend Netwerk?

We komen tweemaal per jaar samen (fysiek, digitaal of hybride) om uit te wisselen. Je kan een case voorstellen, participatiemethodieken testen, ervaringen delen, participatiemomenten evalueren, … Kortom: je kan in een veilige omgeving kennis en ervaring delen én je laten inspireren. Daarnaast wisselen we gedurende het hele jaar digitaal uit via Teams. Je kan draaiboeken, foto’s, ervaringen delen en vragen stellen via het digitaal platform.

Hulp nodig bij participatietrajecten?

Via het Omgevingscontract biedt de Provincie Oost-Vlaanderen specifieke ondersteuning aan gemeenten voor participatietrajecten.

Een van deze trajecten is geWOONtebreker. Samen met de Provincie en een participatiebureau bekijk we hoe we uitdagingen in het woongedrag in een wenselijke richting kunnen sturen. Ondersteuning voor deze en andere participatietrajecten uit het Omgevingscontract worden tegen betaling aangeboden.