Participatie

De Provincie betrekt burgers bij ruimtelijke projecten en daagt hen uit om inhoudelijk mee te denken. Door te luisteren naar wat belangrijk is, kan de Provincie betere beslissingen nemen.

Stappenplan participatie

Dé participatiemethode bestaat niet. Participatie is altijd afhankelijk van de context, het voortraject, de doelgroep en doelstellingen van een ruimtelijk project of proces. Participatie is dus altijd maatwerk.

De Provincie werkt volgens het 7-stappenmodel:

  1. Bepaal de doelstellingen
  2. Bepaal de rol van de belanghebbenden
  3. Breng de belanghebbenden in kaart
  4. Bepaal de randvoorwaarden
  5. Maak een plan van aanpak
  6. Faciliteer het participatiemoment
  7. Debrief en evalueer

Meer info vind je in de handleiding van het 7-stappenmodel.

Charter

Het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen concretiseert de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. Participatie is voor de Provincie de norm, want plannen opmaken zonder te luisteren naar wat omwonenden ervan denken, kan niet meer. De Provincie ondertekende het charter en roept steden en gemeenten op om haar voorbeeld te volgen.

In navolging van die oproep hebben de stad Deinze, de gemeente Herzele en de stad Sint-Niklaas het charter ondertekend. De Provincie juicht die initiatieven alleen maar toe en hoopt dat nog veel lokale besturen zullen volgen.

Stel een vraag