De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Sociaal ondernemen

Sociale economie

Subsidie

De Provincie geeft een subsidie aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen via samenwerking tussen een reguliere en sociale-economie-onderneming.

Leveranciersgids

De leveranciers ‘Waar sociaal aankopen in Oost-Vlaanderen’ geeft een overzicht van waar je producten en diensten in de sociale economie kan vinden in Oost-Vlaanderen.

Meer info?

Op de website van de Vlaamse overheid vind je meer info, data en studies.

Doorstroom naar betaalde arbeid

Project

De Provincie wil via het project 'Circulaire en sociale ecosystemen met het oog op betaalde arbeid' circulaire en sociale ecosystemen ondersteunen om de verbondenheid en participatie van de sociale economie in de circulaire sector te stimuleren, met het oog op meer doorstroom en sociale tewerkstelling. 

Rapport

In het actiegericht onderzoek rond doorstroom naar betaalde arbeid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt lees je meer over:

  • het concept doorstroom, de betrokken actoren en de drempels waar zij tegenaan botsen in het kader van deze doorstroom
  • de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt, met een analyse van de werkzoekenden en openstaande vacatures
  • het actiegericht onderzoek, die de ondersteuningsnoden van de betrokken actoren in kaart brengt

Lees het rapport 'Actiegericht onderzoek rond doorstroom naar betaalde arbeid'.